Brieven

Reactie op Trump

Moreel impeachment

Foto Pablo Martinez Monsivais/AP

Dat president Trump behalve seksistisch, megalomaan, dictatoriaal en leugenachtig ook een racist is, zal menigeen voetstoots aannemen, maar blijkt ook uit zijn reactie op Charlottesville. Tot nu toe was zijn reactie iedere keer die van een klassieke hit and run-bestuurder: gas bij geven en het volume wat harder zetten. Nu kwam hij terug op een eerdere overtuiging, iets wat hij nooit gedaan had omdat zijn zelfingenomenheid en trots hem dat verbieden. Eenzelfde soort trots leek een groot deel van de hardcore Trump-aanhang tot nu toe ervan te weerhouden om zich tegen Trump uit te spreken. Niets was genoeg om het vertrouwen van die aanhang te schaden, of het nu ging om de zakelijke malversaties, nepotisme, het discrimineren van vrouwen, het in de hoek zetten van gehandicapten en transgenders of de vermeende samenzwering met de Russen: niets leek deze groep over te kunnen halen het vertrouwen in hun troetelkind op te zeggen. Dat ook zij zich nu uit willen spreken tegen Trump maakt Charlottesville tot een bijzonder moment. Of het in de toekomst nog tot een impeachmentprocedure wegens hoogverraad zal komen is twijfelachtig, maar het lijkt er op dat de Amerikanen Charlottesville en Trumps reactie alvast hebben aangegrepen voor een moreel impeachment.

    • August Tholen