Geen nieuwe rol voor Franse première dame

Frankrijk

President Macron wilde duidelijkheid scheppen over de rol van zijn echtgenote. Maar het resultaat stelt teleur.

Brigitte Macron. Foto Alain Jocard/AFP

Emmanuel Macron wilde een eind maken aan wat hij de „Franse hypocrisie” noemde over de rol van de partner van de Franse president. Wat zij (een hij was er tot nog toe niet) doet, mag en kan, moest in een wet komen vast te liggen, zei Macron dit voorjaar in de verkiezingscampagne. Want terwijl iedereen weet met wie een Franse president zijn leven deelt, bestond de première dame op papier in feite niet. Daar moest, naar Amerikaans voorbeeld, verandering in komen.

Eenmaal verkozen bleek die belofte moeilijker waar te maken dan gedacht. Na een verhit zomerdebat over de rol van Brigitte Macron, presenteerde het Élysée maandag geen juridisch ‘statuut’, maar een ‘handvest’ dat moet bijdragen aan meer transparantie over de rol van mevrouw Macron.

Ze is er altijd bij, de 24 jaar oudere echtgenote, adviseur en ex-toneeljuf van presidentskandidaat Emmanuel Macron.

Haar publieke takenpakket bestaat eruit dat ze bij internationale evenementen „Frankrijk vertegenwoordigt aan de zijde van de president”, dat ze op verzoeken kan ingaan „van Fransen die haar willen ontmoeten”, dat ze de „ontvangsten op het Élysée overziet” en zich mag inspannen voor „charitatieve, culturele of sociale manifestaties”. Daar staat geen salaris, representatiegeld of eigen budget tegenover. Wekelijks zal haar agenda op de site van het Élysée worden geplaatst, drie medewerkers staan haar bij.

Daarmee blijft de positie van de presidentsvrouw precies zoals die was. De gepubliceerde tekst is een slap aftreksel Macrons oorspronkelijke plan. Het nieuwe handvest betreft volgens bronnen in het Élysée ook alleen de huidige presidentsvrouw en niet haar eventuele opvolgers.

Want hoewel Brigitte Macron – de voormalige theaterdocent van Macron – op grond van de peilingen zeer populair is en dagelijks meer dan 150 brieven ontvangt, tekenden meer dan 300.000 mensen een online petitie waarin bezwaren werden geuit tegen Macrons plan.

Zij vreesden dat de niet verkozen Brigitte Macron eigen budget zou krijgen en verwezen naar Macrons eigen antifraudewetgeving die het volksvertegenwoordigers verbiedt hun partner in dienst te nemen.

In een groot interview in de glossy Elle liet Brigitte Macron vorige week al weten dat het plan voor een statuut van tafel was. „Wat belangrijk is, is dat alles heel duidelijk is”, zei ze. „De Fransen hebben Emmanuel gekozen, mij niet, terwijl ze natuurlijk wisten dat wij een koppel vormen.” Ze is naar eigen zeggen Macrons „lijntje met het echte leven”.

Lees ook: Waarom heel Frankrijk zich nu achter Macron schaart
    • Peter Vermaas