Sociale minima gaan er toch op achteruit

Alle niet-werkenden, behalve gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering, zien hun koopkracht volgend jaar dalen.

Werkzoekenden bij het UWV in Rotterdam. Mensen met een uitkering gaan er volgend jaar toch op achteruit.
Werkzoekenden bij het UWV in Rotterdam. Mensen met een uitkering gaan er volgend jaar toch op achteruit. Foto Jerry Lampen/ANP

Anders dan uit de ramingen van het Centraal Planbureau vorige week bleek, profiteren toch niet alle Nederlanders van de oplopende groei van de economie. Uit de eigen koopkrachtberekeningen van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat alle uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden met een beperkt aanvullend pensioen er volgend jaar in hun besteedbaar inkomen op achteruit gaan. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet.

De reparatie van koopkracht is een van de twee lastige onderwerpen bij het begrotingsoverleg van het demissionaire kabinet Rutte II, dat dinsdagmiddag begint. Het andere discussiepunt is de salarisverhoging van leraren in het basisonderwijs.

De Nederlandse economie breekt het ene record na het andere. Ten opzichte van vorig jaar groeide de economie met 3,3 procent. Dat is niet meer vertoond sinds het uitbreken van de financiële crisis.

De PvdA, in de nadagen van het meeregeren, wil dat negatieve koopkrachteffecten nog voor Prinsjesdag gerepareerd worden. De partij van vicepremier Lodewijk Asscher wil daar enkele honderden miljoenen voor uittrekken, aldus een betrokkene. Voor de VVD is de noodzaak om de sociale minima te compenseren minder groot, nu uit de CPB-ramingen van vorige week bleek dat de koopkracht over gehele linie met 0,3 procent zou stijgen. „Het ziet er allemaal netjes uit”, zei een VVD’er voor het weekend.

Enkele tienden procenten minder

Maar volgens de berekeningen van Sociale Zaken, dat met een andere indeling van inkomensgroepen werkt dan het CPB, gaan alle niet-werkenden, behalve gepensioneerden met alleen een AOW-uitkering, er in hun koopkracht toch op achteruit. „Tot enkele tienden van procenten”, aldus een PvdA’er die de nieuwe koopkrachttabellen inzag. De VVD heeft intern al laten weten zich niet te verzetten tegen het compenseren van de „minnetjes” in de koopkracht van niet-werkende.

Maandagochtend bij het vaste coalitieberaad op het ministerie van Sociale Zaken legde de PvdA de eisen neer voor het komende begrotingsberaad neer. Behalve de koopkrachtcompensatie voor de zwakke inkomensgroepen willen de sociaal-democraten dat de salarissen van leerkrachten in het primair onderwijs omhoog gaan. De VVD is daar niet op tegen, maar wil dat het volgende kabinet daarover besluit. Parallel aan het begrotingsberaad gaan deze week gaan ook de onderhandelingen met CDA, D66 en ChristenUnie verder. Investeringen in het onderwijs staan op de agenda.