De nieuwe Noorderbrug moet Maastricht filevrij maken

Bouwproject Noorderbrug

De Noorderbrug is de afgelopen twee weken met een gewaagde ‘inschuifoperatie’ vernieuwd. Nu kunnen woonwijken worden ontzien en is er een einde gekomen aan de beruchte ‘stoplichtfiles’.

De vernieuwde Noorderbrug – 10.000 ton beton en staal – moest binnen twee weken worden ‘ingeschoven’.
De vernieuwde Noorderbrug – 10.000 ton beton en staal – moest binnen twee weken worden ‘ingeschoven’. Foto Chris Keulen

Maastricht vierde zondagavond feest op een ongebruikelijke locatie. Niet het Vrijthof, maar de Noorderbrug, de brug over de Maas, was het decor van straattheateracts van Theater Titanick en Les Plasticiens Volants, voor een publiek van 10.000 man. Net zo bijzonder: Strukton, het bouwbedrijf dat de Noorderbrug vernieuwd heeft, was co-financier van dat cultuurfeest.

Er was ook wat te vieren in Maastricht. Twee weken lang was de Noorderbrug, de belangrijkste verkeersader over de Maas, afgesloten voor auto’s. In die tijd werd de oude brug gesloopt en een nieuwe constructie aan de westzijde van de Maas gebouwd. Kosten: zo’n 168 miljoen euro.

Vorig jaar opende minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) de Koning Willem-Alexandertunnel, waarmee de A2 over een lengte van 3,2 kilometer ondergronds ging. Kosten: 1 miljard euro. Dat was niet alleen een feest voor Maastricht, maar ook voor de Nederlandse vakantiegangers. Die A2-tunnel moest een einde maken aan de stoplichtfiles in Maastricht op de snelweg richting de Autoroute du Soleil.

Maar zonder die vernieuwde Noorderbrug loopt het verkeer alsnog vast op de A2, in de tunnel én de binnenstad van Maastricht, aldus wethouder John Aarts (Mobiliteit, VVD). „Die Noorderbrug is voor Maastricht net zo cruciaal als de monumentale Sint-Servaasbrug over de Maas ooit voor de stad is geweest.”

Enorme tijdsdruk

Twee weken lang werd er 24 uur per dag gewerkt. De stad kon het proces digitaal volgen. Camera’s registreerden hoe de nieuwe brugdelen met een snelheid van één meter per uur de overkant werden ‘ingeschoven’. Met een strakke deadline, want maandag is de bouwvakvakantie voorbij en moest de brug weer open voor het autoverkeer.

Voor Strukton was de nieuwbouw van de Noorderbrug een gewaagde operatie, zegt Bart Grote, omgevingsmanager van het bouwbedrijf. Er was enorme tijdsdruk. „Het werk moest in de vakantie gedaan worden, want de Noorderbrug is voor auto’s de belangrijkste verkeersader over de Maas. Er is alleen nog de Kennedybrug die dagelijks 40.000 auto’s aankan.” De andere bruggen zijn alleen geschikt voor voetgangers, fietsers of hulpdiensten. Als automobilisten het in de spits alleen hadden moeten doen met de Kennedybrug, zegt Grote, zou het hele verkeer in Maastricht zijn vastgelopen.

Het was volgens Grote ook een gewaagde klus omdat een ‘schuifoperatie’ van deze omvang voor Strukton nieuw was. „Niet dat er niet eerder een brug meter voor meter is ‘ingeschoven’, maar nu gaat het over 10.000 ton beton en staal, inclusief de bovenbouw, de pijlers en de fundering. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. Het is ook voor het eerst dat we dit proces computergestuurd gedaan hebben.” Dat inschuiven gebeurt normaal gesproken visueel. Maar dit project was te groot en te omvangrijk om het met louter oogcontact te doen. „Daar hebben we die computerprogramma’s speciaal voor laten invliegen.”

Een filevrij Maastricht

Ook voor Strukton is de aanleg van de A2-tunnel onlosmakelijk verbonden met de vernieuwing van de Noorderbrug. Grote: „Dat was al zo tijdens de bouw van de tunnel. Die móést open zijn voordat we met de Noorderbrug konden beginnen. De opdracht bij de A2-tunnel was om tot en met 2026 de verkeerscirculatie in en rond Maastricht filevrij te houden. Maar dat lukt alleen als ook de aansluiting op de Noorderbrug goed verloopt.” Die aansluiting is, zegt hij, bovendien de garantie voor probleemloze doorstroming richting België. „Dat verkeer ging nog dwars door woonwijken heen. Nu niet meer, die woonwijken worden ontzien, net als de singels rond de binnenstad. Die dreigden dicht te slibben. De verwachting is nu dat het autoverkeer op die singels niet meer groeit.”

De vernieuwde Noorderbrug – 10.000 ton beton en staal – moest binnen twee weken worden ‘ingeschoven’.

Foto’s Chris Keulen
Foto’s Chris Keulen

Vorige week zondag begon het ‘inschuiven’ van de nieuwe brugdelen. Dinsdagochtend vroeg was de klus geklaard, het brugdek lag op zijn plaats. Wat nog resteerde, was het aanleggen van asfalt, verlichting, kabels en wegbelijning. Formeel was zondag het moment waarop Strukton het ‘sein veilig’ aan de gemeente kon geven. Maar informeel was dat vrijdagmiddag al het geval. Het paradefeest zondagavond kon doorgaan en maandagochtend om zes uur wordt de brug vrijgegeven voor auto’s.

Wethouder Aarts is tevreden. „Er was onzekerheid of Strukton op tijd zou opleveren. En ik ging iedere avond naar bed met de angst dat de buurt in opstand zou komen tegen de geluidsoverlast, 24 uur per dag.”

Aarts was in 1998 als wethouder betrokken bij de besluitvorming over die A2-tunnel. „Ik zag de stad langzaam kapotgaan aan de verkeersdrukte op de A2. Als de lichten daar op groen stonden, was het rood licht in de rest van de stad. Dat móést worden opgelost.” Het werd, zegt hij, al snel duidelijk dat er ook een nieuwe Noorderbrug moest komen. Aarts: „In Maastricht is nu een tweede Gouden Eeuw aangebroken. En van deze Gouden Eeuw profiteert iederéén in de stad.”

    • Jos Verlaan