Aandacht trekken

Deze zomer geeft NRC-tekenaar Siegfried Woldhek tekenles. Les 5: focus.

Als verschillende onderdelen van een tekening tegelijk om aandacht vragen, kan dat verwarrend zijn. Je kunt op allerlei manieren bevorderen dat de ogen van de kijker juist naar bepaalde delen trekken. Hoe? Door te zorgen dat de stukken in je werk waar je de aandacht op wilt vestigen, gedetailleerder zijn, contrastrijker of warmer dan de kleur van de omgeving. Of alledrie.

Volgende week: diepte.

Win een workshop van Siegfried Woldhek en stuur uw vakantietekening voor 31 augustus naar: NRC, Redactie Achterpagina, Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam, of via e-mail: achterpagina@nrc.nl. Tekeningen worden niet teruggestuurd. In september publiceert de Achterpagina een selectie.