Brieven

Noord-Korea

Geen karikatuur, maar trauma

In zijn boek The Origins of the Korean War beschrijft de Amerikaanse historicus Bruce Cumings de opmaat naar de Koreaanse Oorlog. Hij vertelt hoe Zuid-Koreaanse militairen verschillende malen verantwoordelijk waren voor schermutselingen en provocaties aan de grens tussen noord en zuid. Dat en de oorlogszuchtige retoriek van de toenmalige Zuid-Koreaanse president Syngman Rhee gaf het Noorden de indruk van een aanstaande zuidelijke aanval. Maar ook hoe de Amerikanen rücksichtslos een beginnende Koreaanse poging tot zelfbestuur de kop indrukten en voormalige collaborateurs met het Japanse koloniale regime aanstelden. Het geeft een meer genuanceerd beeld van de Koreaanse Oorlog.

De allesvernietigende tapijtbombardementen op Noord-Korea, maar ook de minachting voor burgerlevens, zoals die tot uiting kwam in de zogenoemde No Gun Ri massacre, toen honderden vluchtelingen werden doodgeschoten door Amerikaanse troepen, zijn diep in het nationale geheugen gegrift. Als men het gedrag van het huidige Noord-Koreaanse regime in het kader van die gebeurtenissen plaatst, wordt het minder karikaturaal. Men zou het kunnen zien als een land met een onbehandeld PTSS.

    • Harry Sihan