Forse stijging winst voor Rabobank

Halfjaarcijfers Ook Rabobank plukt de vruchten van de snel groeiende economie. De bank hoeft minder reserves aan te houden, zag rendementen op investeringen stijgen en rente-inkomsten toenemen.

Foto Jeroen Jumelet/ANP

Na collega-grootbanken ING en ABN Amro laat ook Rabobank zien dat ze profiteert van het herstel van de Nederlandse economie. De bank met hoofdkantoor in Utrecht boekt op vrijwel alle onderdelen vooruitgang.

Dat blijkt uit de resultaten over de eerste helft van 2017 die Rabo donderdag heeft gepubliceerd. De coöperatieve bank zag de winst met ruim de helft toenemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot iets meer dan 1,5 miljard euro. Dat kwam onder meer doordat Rabo minder reserves hoeft aan te houden voor slechte leningen, omdat het risico op wanbetaling dankzij de gunstige economische ontwikkeling is gedaald.

Daarnaast steeg het rendement op geïnvesteerd vermogen – een belangrijke maatstaf voor de winstgevendheid – van 5,4 procent tot 7,8 procent. Ook namen de rente-inkomsten toe met 2 procent, versterkte Rabo haar buffers en waren klanter weer iets meer tevreden.

Punt van zorg blijven de relatief hoge kosten, die tot uitdrukking komen in de zogenoemde ‘efficiencyratio’ (de verhouding tussen kosten en omzet). Die verbeterde weliswaar dankzij kostenbesparingen en krimp van het personeelsbestand tot 67,6 procent, maar dat is nog altijd ruim boven de beoogde 53 procent.