Voorstel in regeerakkoord: verplichte Wilhelmuslessen

Kabinetsformatie Lekken uit de formatie zetten de onderhandelingen onder spanning.

CDA-leider Buma zingt.
CDA-leider Buma zingt. Foto ANP

VVD en D66 probeerden er op woensdagochtend, aan het begin van een nieuwe formatiedag, luchtig over te doen: volgens het AD is in de kabinetsformatie al afgesproken dat op school lessen over het Wilhelmus verplicht worden. VVD-leider Mark Rutte lachte alleen maar. En nee, D66-leider Alexander Pechtold ging het volkslied nu natuurlijk niet staan zingen.

Aan de formatietafel ligt het anders. Voor de tweede dag op rij staat er nieuws uit conceptteksten voor een regeerakkoord in een krant. Op dinsdag was het een compromis over medische ethiek (geen voltooid-leven-wet van het kabinet, wél meer mogelijkheden voor embryo-onderzoek) en nu dus over de Wilhelmus-studielessen.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers leek op woensdagochtend nog nauwelijks bekomen van de dag ervoor: het lek over de medisch-ethische kwesties had hem ernstig gestoord. Uit de concepttekst bleek dat het kabinet-Rutte III partijen in de Tweede Kamer vrij laat om zelf met wetsvoorstellen te komen over ‘voltooid leven’. Segers wilde dat juist niet. D66 werkt al aan zo’n voorstel.

Lees ook de laatste ontwikkelingen over de formatie in ons blog

CDA-leider Sybrand Buma keek bij het wakker worden aan tegen een grote foto van hemzelf, op de voorpagina van het AD, bij het nieuws over het Wilhelmus: met halfopen mond en bijna-gevouwen handen. In de verkiezingscampagne was het zíjn idee geweest om kinderen op scholen weer het volkslied te leren en het hen staand te laten zingen.

Het AD noemt het „opvallend” dat de verplichte lessen over kolonialisme en het slavernijverleden, waarvoor D66 zou hebben gepleit, niet in de concepttekst van het regeerakkoord terecht zijn gekomen.

Wat er wel zo goed als zeker komt: een maatschappelijke ‘dienstplicht’ of stage voor jongeren, zoals CDA en ChristenUnie graag willen.

Segers zei woensdagochtend dat ze het er „binnen” weer over gingen hebben: het lekken naar de pers. De nieuwsberichten zetten de kabinetsformatie onder flinke spanning, de partijen kijken argwanend naar elkaar. Ondertussen kunnen ze weinig anders doen dan afwachten hoe de voorstellen vallen bij de eigen achterban.

Uit een opinieonderzoek van EenVandaag bleek woensdagmiddag dat het compromis over voltooid leven en de uitbreiding van embryo-onderzoek niet slecht was gevallen bij de kiezers van D66 en de ChristenUnie. Van de ondervraagde D66’ers vindt 65 procent dat het kabinet met deze vier er moet komen, al worden er concessies gedaan op medisch-ethisch terrein. Bij de ChristenUnie-stemmers is het enthousiasme groter: 76 procent wil dit kabinet, ondanks alles.