Opinie

Verplicht Wilhelmus is patriottisch vluggertje met Nederlandse identiteit

De lekken over wat er zoal aan tafel tussen de aspirant-coalitiepartijen afgesproken wordt, zijn een teken dat de kabinetsformatie dichterbij een beslissende fase komt. Immers, voor verschillende spelers kan dat laten uitlekken nuttig zijn om achterbannen voor te bereiden op wat komen gaat. Of juist te mobiliseren, afhankelijk van het onderwerp en de partij. Dat er bijna een akkoord is op het vlak van medisch-ethische kwesties rond sterven en prenatale diagnostiek tussen met name D66 en ChristenUnie, komt niet totaal onverwacht na alles wat al naar buiten gekomen is. Het enige wat opzien baart, is dat er kennelijk nog steeds geen besef is van urgentie daar in het Johan de Witt-Huis. Informateur Gerrit Zalm (VVD) hoopt „als het even kan” nog in september op een regeerakkoord. Dat betekent dat een nieuwe regeringsploeg pas begin oktober, met Leidens Ontzet, op het bordes staat. Een hutspot-kabinet, ook naar de inhoud. Want vaderlandse geschiedenis staat naar het zich laat aanzien dankzij het CDA hoog op de agenda.

Waar gaat het Wilhelmus eigenlijk over? Hoe oud is het hymne en wie schreef het?: Doe de quiz.

Het AD, dat gekozen is als brievenbus voor de lekkages uit de formatie, meldt dat het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus, verplichte leerstof wordt op scholen. Het zou gaan om de melodie, de tekst en de betekenis van het volkslied. Ook de Grondwet zou verplichte leerstof moeten worden op de scholen. Daarbij is eigenlijk de vraag: waarom is dat ooit afgeschaft? Voorstellen van D66 om ook slavernijverleden en kolonialisme mee te nemen zouden het niet hebben gehaald.

Overigens: zeker is dit alles niet, de kans op gemanipuleerde berichtgeving is bij anonieme bronnen groter dan normaal.

Maar afgezien daarvan is het sowieso toe te juichen als het nieuwe kabinet zou stimuleren dat op lagere en middelbare scholen de aandacht voor vakken als geschiedenis en Nederlandse taal structureel wordt vergroot: dat wil zeggen meer tijd en geld. Als partijen, zoals het CDA, hechten aan bevestigen en verstevigen van de kennis omtrent de eigen Nederlandse identiteit, dan kan dat niet met een patriottisch vluggertje via het leren van twee coupletten van een oud liedje. Hetzelfde geldt voor het verspreiden van een geschiedenisboekje over Nederland voor alle achttienjarigen, waarvan sprake zou zijn.

Om het tijdverlies van de formatie in te halen zou het demissionaire kabinet nu al in de begroting meer geld kunnen reserveren voor geschiedenis en Nederlands. Waarbij het beter is dat politieke partijen zich verre houden van de precieze inhoud van de lessen. Dat kunnen we in Nederland overlaten aan leraren: een onderschatte en onderbetaalde beroepsgroep.

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.