Duurzaamheid

Minder CO2-uitstoot ondanks hogere economische groei

De uitstoot van CO2 is in Nederland in het tweede kwartaal met 0,9 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In diezelfde periode groeide het nationaal inkomen met 3,3 procent. Dat heeft het CBS woensdagochtend bekendmaakt. Als belangrijke oorzaken van de afgenomen CO2-emissie wordt aangevoerd dat Nederlanders minder gas gebruiken voor verwarming en een veranderde brandstofmix bij de productie van elektriciteit. Opvallend is dat energie-, water- en afvalbedrijven, goed voor 35 procent van de totale broeikasgasemissie in Nederland, 5 procent minder uitstootten in het tweede kwartaal. De afname komt vooral doordat energiebedrijven bij de productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Gas is schoner dan steenkool. (NRC)