‘Afspraak over euthanasie bij kabinetsformatie’

Een volgend kabinet zou geen voorstellen doen om de regels rond hulp bij zelfdoding te verruimen. De formerende partijen willen wel meer onderzoek naar embryo’s.

Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Seegers (ChristenUnie) verlaten het gebouw op het Binnenhof. Foto Lex van Lieshout/ANP

Op verreweg het gevoeligste thema in de kabinetsformatie, de medische ethiek, lijkt op deze dinsdag ineens de afgesproken ‘radiostilte’ te zijn doorbroken: het AD meldt op basis van ‘voorlopige teksten’ dat er tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie is afgesproken dat de komende kabinetsperiode geen wetsvoorstel komt om het levenseinde te regelen van ouderen die hun leven voltooid vinden. Onderzoek naar embryo’s zou wel weer worden uitgebreid.

Als het nieuws klopt, zou het precies passen in wat D66-leider Alexander Pechtold vorige week “uitruilen” noemde: de ChristenUnie is fel tegen een zogenoemde ‘voltooid-leven-wet’, maar wil ook geen wetenschappelijk onderzoek op basis van embryo’s. D66 wil dat allebei wél en zou dan op één punt zijn zin hebben gekregen en het andere hebben “weggegeven”.

Lees ook: Over voltooid leven is het lastig uitruilen

Dat er nu voor het eerst lijkt te zijn gelekt uit de formatiebesprekingen, op een cruciaal dossier, zal aan de formatietafel vast en zeker tot stevige gesprekken leiden: welke partij heeft er belang bij om nieuws over dit onderwerp naar buiten te brengen en met deze invalshoek? Welke achterban moet misschien worden voorbereid op nieuws dat minder goed – of misschien wel heel slecht – valt?

Om elkaar op deze ideologische verschillen de hand te reiken, zijn er volgens het AD al verzoenende teksten geschreven, die uiteindelijk in het regeerakkoord terecht moeten komen. Zo valt er te lezen:

“Waar opvattingen worden gedomineerd door levensbeschouwing, geloof, overtuiging, idealen en geweten, kan niet worden verlangd daar afstand van te doen.”

    • onze politieke redactie