Vrouwen bij Google vinden dat ze te weinig verdienen

Ongelijke lonen

Opnieuw wordt Google beschuldigd van seksisme en ongelijke lonen. Ook in Nederland verdienen mannen vaak meer.

Klimwand bij het hoofdkantoor van Google in Canada. Meer dan zestig vrouwen overwegen Google aan te klagen wegens seksisme en ongelijke betaling. Foto Cole Burston/Bloomberg

Meer dan zestig vrouwen in de Verenigde Staten overwegen Google aan te klagen wegens seksisme en ongelijke betaling. De vrouwen, onder wie huidige en voormalige werknemers van de techgigant, zeggen minder te verdienen dan hun mannelijke collega’s voor gelijk werk en bij gelijke bekwaamheid, zegt hun advocaat tegen de Britse krant The Guardian.

Het is de derde keer in korte tijd dat Google in opspraak raakt over (vermeend) seksisme op de werkvloer. Drie vragen over Google, de loonkloof en de situatie in Nederland.

1. Wat is er bij Google aan de hand?

Veel. Eerder deze zomer bepaalde een rechter dat Google het Amerikaanse ministerie voor werkgelegenheid inzage moet geven in de salarisstrookjes van duizenden werknemers. Het ministerie beschuldigt het bedrijf ervan vrouwen systematisch minder te betalen. Google ontkent dat het vrouwen en mannen ongelijk betaalt en weigerde de documenten te overhandigen op grond van privacy-overwegingen.

Deze week lekte het inmiddels beruchte manifest van Google-werknemer James Damore uit. Hij wijt daarin het gebrek aan vrouwen in de technologiesector aan „biologische verschillen”. Damore is erom ontslagen.

Silicon Valley staat te boek als progressief en Democratisch. Maar de verwantschap met Trump is groter dan wordt gedacht.

Advocaat James Finberg, die de zestig vrouwen vertegenwoordigt, hoopt dat een eventuele rechtszaak een precedent schept in de techsector. „Google is niet de enige in Silicon Valley”, zegt hij daarover in de Guardian. „Het doel is dat ook andere bedrijven in Silicon Valley hun praktijken veranderen.”

2. Bestaat er ook een loonkloof in Nederland?

Uit de meest recente publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met cijfers over 2014, blijkt dat er inderdaad een loonkloof bestaat. Bij de overheid verdienen vrouwen nog altijd 5 procent minder dan mannen, in het bedrijfsleven is dat verschil zelfs 7 procent.

Het College voor de Rechten van de Mens publiceerde de afgelopen jaren twee onderzoeken naar (on)gelijke beloning, in de ziekenhuissector en op Nederlandse hogescholen, en schetst daarin een soortgelijk beeld.

Er is ook een kanttekening bij de door het CBS-geconstateerde loonkloof te plaatsen. „Er is een loonkloof over de géhele arbeidsmarkt”, zegt Kea Tijdens, onderzoekscoördinator bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies en voormalig hoogleraar vrouwenarbeid. Tussen sectoren of bedrijfstakken bijvoorbeeld. „Maar dat een parkeerwachter meer betaald krijgt dan een kinderjuf is geen bewijs dat er ongelijk beloond wordt. Dat is het bewijs dat sommige sectoren meer betalen dan andere.” Mannen en vrouwen in hetzelfde bedrijf, in dezelfde functie en met precies hetzelfde aantal dienstjaren, moeten in principe gelijk betaald krijgen, aldus Tijdens. „Dat ligt zo vast in de wet.”

3. Is er dan helemaal geen verschil?

Dat ook weer niet. Het verschil in inkomsten tussen mannen en vrouwen zit ’m er juist in dat hun loopbanen vaak niet gelijk opgaan, zegt de hoogleraar. „Dan heb je het over arbeidsmarktgedrag. Er zijn verschillen tussen wat vrouwen en mannen doen als ze kinderen krijgen.” Vaak gaan vrouwen minder werken. Dan loopt het salaris „na tien jaar wel uit elkaar”. Dat kun je bijvoorbeeld veranderen door kinderopvang goedkoper te maken. Ook de schooltijden kunnen „vrouwvriendelijker”, zoals Tijdens dat noemt. Die lopen vaak niet gelijk met kantooruren. Met dit soort maatregelen is volgens Tijdens de loonkloof te verkleinen.

    • Annemarie Sterk