Brieven

Interview Trichet

Voer Glass-Steagal in voor Europa

Foto Olivier Hoslet/EPA

Op de vraag in het interview met oud-ECB-voorzitter Trichet of de Europese Centrale Bank in augustus 2007 méér had kunnen doen om de kredietcrisis te voorkomen reageert hij ontkennend (‘Bij een nieuwe crisis is er amper in te grijpen’, 9/8). Hij toont zich een visionair als hij zegt al bang te zijn geweest voor een systeemrisico toen veel mensen daar nog niet aan dachten. Op de vraag of hij nog betrokken is bij de regering van Macron antwoordt Trichet: „Er worden op dit moment in Parijs veel gesprekken gevoerd tussen interessante mensen.” President Trump wil de Glass-Steagall act doen herleven. Trump begrijpt dat deze wet, die commerciële- en investeerdersbanken splitst, uitmuntend zijn werk heeft gedaan totdat deze door Bill Clinton grotendeels buiten werking gesteld werd. Dat effende de weg voor wat we nu de kredietcrisis noemen. Het zou Bruegel, de Brusselse denktank waar Trichet voorzitter van is, sieren als zij een Europese versie van de Glass-Steagal act voorbereiden om daarmee Europa te beschermen tegen een volgende kredietcrisis.