In VS zien bezitters van vuurwapens overal gevaar

Motieven

Amerikanen die een vuurwapen hebben beschouwen dat als een effectieve vorm van zelfbescherming.

iStock

Waarom hebben Amerikaanse bezitters van vuurwapens eigenlijk zo’n ding? Of dingen, want de meeste Amerikaanse vuurwapenbezitters hebben er meer dan één. Een handvuurwapen hebben ze vooral om zichzelf te beschermen, zeggen ze – al heeft dat objectief gezien weinig zin. Dat schrijven Amerikaanse en Nederlandse psychologen in Personality and Social Psychology Bulletin (8 juni). Amerikanen met één of meer revolvers of pistolen vinden de wereld gevaarlijker dan mensen zonder.

De onderzoekers ondervroegen honderden Amerikanen met vuurwapens naar hun redenen om zulke wapens te hebben en naar hun ideeën over gevaren in de wereld. Een kwart had maar één vuurwapen, de helft had er drie of meer. De bezitters van een revolver of pistool zeiden vaker dat ze dat ding hadden om zichzelf te verdedigen; een geweer was vaker bedoeld voor de jacht.

Lees ook: Vuurwapenleed gaat in de doofpot

Mensen met handvuurwapens zagen die als een effectief middel om zichzelf te verdedigen – mensen zonder revolver of pistool zagen dat minder zo. Hoe effectiever mensen het bezit van een revolver of pistool vonden voor zelfverdediging, hoe meer ze van mening waren dat vuurwapens misdaad verminderen. En dat je een indringer in je huis of iemand die je aanvalt mag verwonden of doden.

Overal aanvallers

Mensen met een revolver of pistool hadden vaker het idee dat de wereld vol gevaarlijke lieden is die zomaar kunnen aanvallen én dat ze zelf het slachtoffer kunnen worden van een gewapende aanval. Dat zijn twee verschillende ideeën, benadrukken de onderzoekers. Vooral het vage gevaar dat mensen in de wereld zien, bleek samen te hangen met vuurwapenbezit en juist die visie is moeilijk te beïnvloeden.

Intussen zijn de mensen die het meeste risico lopen slachtoffer te worden van een gewapende aanval niet altijd degenen die een revolver of pistool bezitten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een op de vijf zwarte en twee op de vijf witte Amerikanen een vuurwapen in huis heeft, terwijl zwarten vaker vermoord worden.

Bovendien worden Amerikanen zelden in eigen huis overvallen door gewapende vreemden – een situatie die de National Rifle Association graag aanhaalt om vuurwapenbezit te verdedigen. Tachtig procent van de moorden in de VS wordt gepleegd door familie, vrienden of bekenden. En in de praktijk gebruiken mensen bij een geweldsmisdrijf zelden hun pistool of revolver om zichzelf te verdedigen. Bij terroristische aanslagen is daar zelfs voor gewaarschuwd: de politie kan je aanzien voor een dader.

    • Ellen de Bruin