Brieven

Reactie Lubbers en Van Seters (1)

En de automatisering dan?

Foto Santi Palacios/AP

Oud-premier Ruud Lubbers en emeritus hoogleraar globalisering Paul van Seters schrijven dat „25.000 VN-vluchtelingen die jaarlijks naar Nederland komen, mits zij in staat zijn in ons land in te burgeren en op korte termijn hun eigen boterham te verdienen, van grote waarde kunnen zijn voor ons allemaal” omdat „Nederland kampt met een snel toenemende vergrijzing” (Opinie, 8/8). We moeten vooral geen overhaaste en onomkeerbare maatregelen nemen. Hoe de toekomst eruit zal zien, is immers allerminst goed voorspelbaar. Tegenover het steeds weer genoemde zwaard van Damocles van vergrijzing staat de snel groeiende automatisering en robotisering. Wat een aantal jaar geleden nog ondenkbaar werd geacht, lijkt binnen afzienbare tijd te realiseren: zelfrijdende auto’s, bussen, vrachtwagens, vliegtuigen zonder piloten, verkopers die door software worden vervangen, enzovoorts. Niets is ondenkbaar, niets lijkt te gek. Stel dat die vijftienurige werkweek die de Britse econoom Keynes in de jaren dertig schetste alsnog waarheid wordt, wat moeten wij dan met zo’n toestroom van nieuwe ingezetenen? Angst is een slechte raadgever, maar behoedzaamheid in dezen een goede, dunkt mij. Laat ‘Den Haag’ er alsjeblieft voor waken besluiten te nemen waar we later wellicht spijt van hebben.