Forse winststijging ABN na verkoop Azië-tak

De cijfers laten een enigszins vertekend beeld zien. In het tweede kwartaal werden activiteiten verkocht voor 200 miljoen euro.

Foto Remko de Waal/ANP

ABN Amro heeft zijn nettowinst in het tweede kwartaal fors zien toenemen. Onder de streep hield de bank 960 miljoen euro over. In hetzelfde kwartaal vorig jaar bedroeg de winst nog 391 miljoen euro. De winststijging is vooral het gevolg van de verkoop van de Aziatische private banking-activiteiten. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was bovendien sprake van een eenmalige tegenvaller. Dat betrof een voorziening van 271 miljoen euro in het derivatenschandaal.

De winst steeg niet alleen door eenmalige posten. Over de hele linie namen de baten meer toe dan de kosten: 13 procent ten opzichte van 9 procent. Behalve de Aziatische verkoop kwamen ook kostenbesparingen de winstgevendheid van het concern ten goede. Tegelijkertijd steeg het rendement op het eigen vermogen.

Groei Nederlandse economie

Ook profiteerde ABN van de aantrekkende huizenmarkt en de groeiende Nederlandse economie. Zo groeide de hypotheekportefeuille en werden er meer leningen aan bedrijven verstrekt. Wel drukten de dalende Amerikaanse dollar en lagere olieprijzen de resultaten van grootzakelijke bankactiviteiten. Zonder die invloeden groeide deze tak echter.

Ook werden er extra voorzieningen in het derivatendossier getroffen. Banken verkochten in het vorige decennium massaal rentederivaten of renteswaps aan ondernemers die een lening met een variabele rente hadden afsloten. Dat was bedoeld ter bescherming tegen een onverhoopte rentestijging. Maar als de rente gaat dalen, zoals na de financiële crisis van 2008 gebeurde, vraagt de bank aan zijn klant in veel gevallen juist een extra vergoeding.

De kosten van de uitvoering van het herstelplan vallen hoger uit dan verwacht. Vorig jaar werd er al 55 miljoen euro ingecalculeerd voor het dossier, dit kwartaal wordt dat bedrag met 54 miljoen euro verhoogd. Ook de compensatie van schade gaat de 15 miljoen euro meer kosten dan eerder werd aangenomen.

Verkoop Aziatische tak

Het fors hogere resultaat werd deels veroorzaakt door een boekwinst van 200 miljoen euro door de verkoop van de Aziatische private banking-activiteiten. In december bereikte de bank een akkoord om ABN Amro Private Banking over te dragen aan de Liechtensteinse vermogensbeheerder LGT.

De nu afgestoten afdeling van de bank beheerde ongeveer 18,5 miljard euro aan vermogen van klanten in Singapore, Hongkong en Dubai. Dit was goed voor zo’n 10 procent van het totale klantenvermogen van de private banking-tak van de bank.

Het kantoor in Dubai kwam eerder in opspraak, omdat medewerkers nalatig waren bij het voorkomen van witwaspraktijken. Dit leverde de bank een boete van 1,2 miljoen euro op. De verkoop houdt verband met het feit dat ABN Amro zich vooral wil richten op de Noordwest-Europese markt.

LGT is in handen van de prinselijke familie van Liechtenstein. Vorst Hans Adam II bestuurt samen met het parlement de dwergstaat. LGT is de grootste bank- en vermogensbeheerder ter wereld die eigendom is van een familie.