Brieven

Energietransitie

Kernenergie hoeft geen taboe te zijn

Foto Wikimedia Commons

De grote afwezige in het boeiende stuk van Renée Postma over de energietransitie, Dolend en tastend op weg naar een wereld zonder olie, gas en kolen (5/8), is kernenergie. In Nederland is dit blijkbaar enkel nog een lastige kostenpost van energiebedrijven. Gezien de voorbeeldfunctie van Zweden in dit verhaal is dit buitengewoon vreemd. Zweden mag dan grosso modo de helft van zijn elektriciteit met water (en wat wind) opwekken, maar de andere helft is afkomstig uit zijn nucleaire centrales. De bijna CO2-neutrale elektriciteitsproductie van Zweden is dus te danken aan duurzame energie – dankzij de unieke geografie – én de keuze voor kernenergie. Maar in Nederland is kernenergie niet eens meer onderwerp van discussie. Het is zo ondenkbaar geworden dat we de discussie voorbij lijken te zijn. Dit is een groot probleem. Kernenergie kan, zoals Zweden aantoont, een cruciaal onderdeel zijn van een CO2-neutrale energiemix. Technologische ontwikkelingen zoals de vloeibaarzout-thoriumbroedreactor bieden inherent veilige alternatieven met beheersbare afvalstromen. Maar het gaat me er nu niet om te pleiten voor kernenergie. Waar het mij om gaat is dat kernenergie weer bespreekbaar zou moeten worden in Nederland. Want voor- en tegenstanders kunnen dan op de merites van hun argumenten gewogen worden.

    • Frederik Mertens