Arbeidsmarkt

Werkloosheid niet-westerse allochtonen gedaald

De werkloosheid bij mensen met een niet-westerse achtergrond is in 2016 verder gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam de werkloosheid in die groep vorig jaar uit op 13,2 procent, tegen 16,5 procent in 2014. Het CBS meldde dat de werkloosheid onder de tweede generatie van de groep met een niet-westerse afkomst hoger is dan onder de eerste generatie. Bij de tweede generatie, die in Nederland is geboren, was dat vorig jaar 14,3 procent en bij de eerste 12,5 procent. Dat heeft volgens het CBS onder meer te maken met leeftijd, omdat de werkloosheid onder jongeren over het algemeen hoger is dan bij oudere leeftijdsgroepen. Wel heeft een groter deel van de tweede generatie een startkwalificatie, een diploma vwo, havo of mbo op minimaal niveau 2.

Het statistiekbureau baseert zich bij deze cijfers op de definitie van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Het gaat dan om het aandeel personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, recent hebben gezocht naar werk en daarvoor direct beschikbaar zijn. In de cijfers worden andere groepen buiten beschouwing gelaten, zoals degenen die vanwege ontmoediging wel willen werken maar niet zoeken naar werk. Verder ligt wijst de arbeidsparticipatie bij de tweede generatie volgens het CBS hoger ligt dan bij de eerste generatie. (ANP)