Oud-premier Lubbers aan onderhandelaars: ‘We hebben vluchtelingen nodig’

Formatie Oud-premier Lubbers (CDA) maant onderhandelaars alsnog afspraken te maken over het opnemen van duizenden migranten.

Een Ethiopische vrouw in de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam.
Een Ethiopische vrouw in de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam. Foto Muhammed Muheisen/AFP

Oud-premier Ruud Lubbers (CDA) mengt zich in het debat over migratie. Nederland zou, met het oog op de vergrijzing, jaarlijks tot 25.000 VN-vluchtelingen permanent moeten opnemen, schrijven Lubbers en emeritus hoogleraar Paul van Seters (Tilburg University) in een ingezonden brief aan NRC. „Vluchtelingen hebben ons nodig, maar wij hen ook.”

Met zijn oproep jaarlijks duizenden VN-vluchtelingen op te nemen – die vanuit kampen in hun eigen regio worden ‘hervestigd’ – gaat de oud-premier in tegen de huidige opstelling van het CDA, dat juist inzet op de tijdelijkheid van het verblijf van vluchtelingen in Nederland. Lubbers was van 2001 tot 2005 VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

Lees hier de brief van Ruud Lubbers en Paul van Seters: Neem 25.000 vluchtelingen per jaar op

De brief is een reactie op het mislukken van de formatie van een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De partijen besloten op maandag 12 juni niet met elkaar verder te onderhandelen, omdat zij geen overeenstemming konden bereiken op het thema migratie. Uit een reconstructie die NRC op 29 juli publiceerde, blijkt dat het conceptvoorstel van GroenLinks-leider Jesse Klaver om via het zogeheten ‘hervestigingsprogramma’ van de Verenigde Naties jaarlijks „ten minste 5.000 mensen”, en oplopend tot 25.000 mensen op te nemen, op grote weerstand stuitte bij VVD, CDA en D66.

VVD-onderhandelaar Halbe Zijlstra „ontplofte” toen de getallen op tafel kwamen – een factor 10 tot 50 van het huidige Nederlandse opvangbeleid. CDA-leider Sybrand Buma reageerde gepikeerd. D66-voorman Alexander Pechtold werd erop uitgestuurd Klaver ervan te overtuigen de cijfers van tafel te halen. Kort daarop bleken de partijen elkaar niet meer te kunnen vinden en staakten zij de poging samen een coalitie te vormen.

Lubbers en Van Seters volgen de lijn van GroenLinks-leider Jesse Klaver: „Wij vragen ons af: waarom moeten die getallen van tafel?” schrijft het duo. „Dienen die niet ook het belang van Nederland?”

De timing van brief is opmerkelijk: aan de onderhandelingstafel heeft de ChristenUnie de plek van GroenLinks ingenomen. De standpunten van die partijen op het gebied van migratie liggen dicht bij elkaar.

Lubbers en Van Seters verbazen zich over het uitblijven van reacties over de potentiële opname van duizenden vluchtelingen, laat Van Seters desgevraagd weten. Volgens Lubbers en Van Seters kunnen vluchtelingen „van grote waarde” zijn, „mits zij in staat zijn in ons land in te burgeren en op korte termijn hun eigen boterham te verdienen”.