Onzeker of Nederland de vereiste CO2-reductie haalt

Klimaatbeleid De rechter bepaalde in 2015 dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2020 een kwart lager moet. De vraag is of dat haalbaar is.

Windmolen in het Friese dorpje Reduzum.
Windmolen in het Friese dorpje Reduzum. Foto: Kees van de Veen

Het is erg onzeker of Nederland gaat voldoen aan de door de rechter opgelegde CO2-reductie van 25 procent in 2020. Vooral de lagere import van stroom en de tegenvallende opbrengsten van windmolens zorgen voor een hogere uitstoot.

Dat concludeert onderzoeksbureau CE Delft in een dinsdag gepubliceerd onderzoek. In het nieuwste scenario zou de uitstoot in 2020 per saldo 0,5 tot 10 megaton hoger uit dan verwacht waardoor de geplande 25 procent reductie mogelijk niet wordt gehaald.

Volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), opdrachtgever van de studie, wijzen de meest recente gegevens erop dat de reductie over drie jaar vermoedelijk uitkomt tussen de 20,5 en 24,8 procent. In 2015 bepaalde de rechter in het zogeheten Urgenda-vonnis dat de broeikasgassen in 2020 een kwart lager moeten liggen dan in 1990. Na 2020 lijkt de uitstoot zelfs weer toe te nemen.

Een reeks van tegenvallers maakt de geplande reductie erg onzeker, waardoor er volgens de NVDE extra beleid nodig is.

Nederland moet knopen doorhakken om het internationale energie- en klimaatbeleid bij te benen, schreef vertrekkend energieredacteur Renée Postma afgelopen weekend. Lees ook: Dolend en tastend op weg naar een wereld zonder olie en gas

Vooral de verwachting dat Nederland in 2020 nog veel energie importeert – ‘buitenlandse’ emissie telt voor Nederland niet mee – blijkt kwestieus. Algemeen wordt verwacht dat Nederland na 2020 zelfs exporteur wordt, waardoor terugdringing van uitstoot nog uitdagender wordt. Dat is vooral het gevolg van de overcapaciteit die in Nederland is ontstaan, onder meer door de nieuwe duurzame elektriciteitswinning. „Eigenlijk moet er capaciteit uit de markt gehaald worden, wat ons betreft door kolencentrales te sluiten”, zegt directeur Olof van der Gaag van de NVDE.

Lange voorbereidingstijd

Verder is het staken van het zogeheten ROAD-project ook een factor die tot hoger dan verwachte uitstoot leidt: het was de bedoeling dat de CO2 afkomstig van een kolencentrale opgeslagen zou worden op de Noordzee, maar de initiatiefnemers hebben dit gestaakt.

Het ligt gezien de lange voorbereidingstijd van dergelijke projecten niet voor de hand dat CO2-opvang voor 2020 elders gaat gebeuren.

Een andere tegenvaller is de opbrengst van windmolens op land, zoals al eerder bleek uit de Nationale Energieverkenning van 2016. Er draaien gewoonweg minder molens dan eerder de bedoeling was. Een meevaller, zo constateert CE Delft, is de lager dan verwachte uitstoot door de glastuinbouw. Dat is onder meer een gevolg van extra besparing in de sector.