Brieven

Vervuilde eieren

De schoorsteen van de tabaksfabriek rookt rustig door

Illustratie Cyprian Koscielniak

In Nederland is nog niemand overleden door het eten van eieren die gif bevatten. Toch heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 180 bedrijven „geblokkeerd” (Veel eieren toch gewoon te eten, zegt NVWA, 2/8) en paniek gezaaid met haar overbodige adviezen over het (niet) eten van eieren. Uit voorzorg zijn honderdduizenden dozen met eieren uit de supermarkten teruggehaald. In Nederland sterven er jaarlijks 20.000 mensen aan de gevolgen van het roken. Toch is er nog niet één tabaksfabriek stilgelegd, terwijl de schappen in de tabakswinkels en in de supermarkten nog vol liggen met sigaretten. Hoe rationeel gaan wij met ons allen te werk? Hoe rationeel is de overheid bij het nemen van maatregelen? In ieder geval zou de Nederlandse overheid nog een voorbeeld kunnen nemen aan de Amerikaanse, als het om het stellen van prioriteiten gaat. Die overheid is namelijk van plan om de toegestane hoeveelheid nicotine in sigaretten terug te brengen tot een niveau dat niet verslavend is. Uit oogpunt van volksgezondheid zet dat hoogstwaarschijnlijk veel meer zoden aan de dijk dan het nogal willekeurig uitbannen van eieren, met alle economische – en mogelijk ook psychologische – schade die dat tot gevolg heeft.

Vervuilde eieren (2)

Wie volgt?

Op naar het volgende schandaal: eieren zijn vervuild met een pesticide. Wanneer houdt dit op? Megastallen met onnoemelijk veel dierenleed, misstanden in slachterijen, vorige week een brand in een varkensfokkerij.

Ik was al vegatariër. Wie volgt?

Vervuilde eieren (3)

Paniekvoetbal

De huidige paniek rond fipronil lijkt zelfs de angst voor radioactief jodium na Tsjernobyl ruimschoots te overtreffen. De gevolgen van deze ramp waren voor Nederland zeer beperkt. Na jaren van wetenschappelijk onderzoek en behandeling van schildkliercarcinoom was ik destijds redelijk in staat om een schatting te maken van de mate van effectiviteit van de destijds genomen maatregelen: spinazie uit de schappen en koeien op stal. Dit ingrijpen resulteerde in één potentieel gespaard leven voor een bedrag van vele miljoenen guldens. Het ziet er naar uit dat de draconische maatregelen van de NVWA nog vele malen minder efficiënt zullen zijn.

Het valt niet te verwachten dat er ook maar één leven gespaard kan worden voor misschien vele honderden miljoenen euro’s schade die in de pluimveesector en de handel te verwachten zijn. Het is niet onmogelijk dat de 200 mg cholesterol per kippenei bij forse consumptie gevaarlijker zijn dan de hooguit enkele microgrammen fipronil in het merendeel van de besmette eieren. Om tegen de overtreding van de regels op te treden waren diverse maatregelen denkbaar, zoals eventuele boetes en een direct ingaand absoluut verbod om fibronil in de pluimveehouderij te gebruiken. Daarnaast had men kunnen volstaan met het advies om alleen de meest besmette eieren niet aan kinderen te geven.

Deep learning

Imitatie is stap één

Frank van Luijk vat zijn standpunt over werving van sollicitanten duidelijk samen in de titel: Algoritmes leiden tot behoudzucht en conservatisme (1/8). Hoewel ik op dit moment zijn standpunt deel, ziet hij over het hoofd dat dit waarschijnlijk slechts een tijdelijk effect is dat zichzelf zal verhelpen. De eerste versies van AlphaGo, het programma van Google Deepmind dat onlangs de menselijke wereldkampioen verslagen heeft, kon waarschijnlijk ook niks meer dan mensen slecht imiteren. Met toepassing van voldoende ‘deep learning’ technieken is echter een brug geslagen naar nieuwe en waardevolle inzichten.

De oude Grieken begrepen al dat om iets te verbeteren, het eerst vele malen (imperfect) zal moeten worden nagemaakt.

Data Science staat nog in der kinderschoenen, maar Van Luijk zal zijn eigen kinderen toch ook geen conservatisme verwijten omdat ze op school vooral dingen aan het namaken zijn.

Zolang er steeds nieuwe dingen geleerd worden, hoeven we niet bezorgd te zijn over conservatisme. Laten we onze hoop dan ook vestigen op de makers van deze selectiealgoritmes en dat zij zich beseffen dat er nog veel te doen is.


Data Scientist en voormalig Nederlands go-kampioen

Frightful five

Wetgeving helpt

De Europese Unie heeft laten zien dat ze kunnen ingrijpen op de telecom markt, door over grenzen bellen goedkoop te maken.

Handig, nuttig, goed voor onze economie. Maak dan nu SMS gratis. Iedereen met een telefoon is per SMS bereikbaar – dekking honderd procent. Breid het protocol uit zodat het WhatsApp uit de markt drukt. Facebook kan dan via WhatsApp niet meer achterhalen wie tot onze kringen behoort. Het is gemakkelijk in te voeren en het kost de providers vrijwel niets. Ga daarna door met meer ingrepen, bijvoorbeeld meer regels voor informatieverzamelen. Met wetgeving is een hoop te winnen.

Sollicitant checken

Juist op Facebook!

Anno 2017 is Facebook en Twitter een ingeburgerd begrip. Iedereen weet dat hij of zij zich kan afschermen van niet-vrienden.

Het kan niet waar zijn dat een sollicitant (Sollicitant ‘checken’ mag niet meer, 1/8) verbaasd is dat hij/zij ‘gecheckt’ wordt door een eventuele werkgever. Misschien moet de SIRE-campagne uitgebreid worden met ‘bezint eer ge op Facebook begint’. Laat werknemers vooral hun kandidaten en ook hun huidige werknemers checken op internet: het geeft een goede indruk, van taalgebruik tot hoe men omgaat met vertrouwelijke informatie. Want straks blijkt een werknemer met zijn informatie over het bedrijf net zo om te gaan als met zichzelf op een open Facebook pagina!

Nuts-internet

Hou dat tegen

Columnist Haroon Sheikh meent dat net als elektriciteit en de spoorwegen de grote internetplatformen straks misschien slechts een nutsfunctie vervullen (De macht van Big Tech is niet eeuwig, 1 augustus). De overheid zal ingrijpen. Het is de vraag wie nu en in de toekomst het beste overheden en kiezers kan beïnvloeden, internetplatformen of verontruste burgers en parlementariërs. Dat de geschiedenis zich altijd herhaalt is geen wet van Meden en Perzen. Wie komt nu in actie?

Correcties/aanvullingen

Braziliaanse president

In het artikel Braziliaanse president Temer mag aanblijven (3/8, p.7) staat dat het voor het eerst is dat een zittende Braziliaanse president wordt beschuldigd van corruptie. Dat moet zijn ‘in staat van beschuldiging is gesteld wegens corruptie’.