Europese roofkunstclaims steeds vaker voorgelegd aan rechters in de VS

Een Europese restitutiecommissie die op een transparante manier zoekt naar billijke oplossingen bij roofkunstclaims. Volgens juriste Evelien Campfens is dat een antwoord op het groeiend aantal Europese oorlogsclaims dat aan rechters in de VS wordt voorgelegd.

Campfens, oud-secretaris van de Nederlandse Restitutiecommissie en bezig met haar dissertatie ‘Recht en onrecht in roofkunstkwesties’, stelt vandaag in een vraaggesprek dat het in Europa onduidelijk is geworden wat in restitutiezaken ‘eerlijk en rechtvaardig’ is. Dat criterium is sinds de ondertekening in 1998 van de Washington Principles on Nazi-confiscated Art voor 44 landen het uitgangspunt bij oorlogsclaims, omdat de eigendomsclaims in veel Europese landen verjaard zijn.

Per land worden de Washington Principles echter anders geïnterpreteerd, zegt Campfens. Wat precies eerlijk en rechtvaardig is wordt steeds onduidelijker omdat er in Europa een claim-industrie is ontstaan, met specialisten die op provisiebasis op zoek gaan naar zaken om ze vervolgens binnenskamers, onder geheimhouding, te schikken. Bij gebrek aan een uniforme Europese rechtsgang wijken eisers daarom uit naar de VS, waar het rechtssysteem meer oog heeft voor de belangen van de oorspronkelijke bezitter.

In het Europees Parlement is al eens aangedrongen op onderzoek naar een Europese restitutiecommissie. Volgens Campfens is haast geboden. Ze wijst daarbij op de vele oorlogsclaims van Europeanen die recent in de VS aanhangig zijn gemaakt. Onder meer een kostbare Kandinsky in het Lehnbachhaus in München, die door nazaten van een Nederlandse verzamelaar wordt opgeëist.

Gesprek Evelien Campfens pagina 23