Johannes en de draken

Voor de achterpagina fotograferen mensen een week lang hun zomer in Nederland – en geven de camera door. Vandaag: Johannes Fahrenfort

Geen vakantie voor Johannes Fahrenfort (44): het was een drukke week vol afwisseling tussen werk en drie kinderen – de „kleine draken”, zoals hij ze soms noemt. Zijn partner Janneke had toevallig een aantal etentjes en was „welverdiend” een nacht weg met een vriendin, dus veel huishoudelijk werk kwam op Johannes aan.

Tussendoor ging zijn werk als neurowetenschapper gewoon door. De hoofdtaak van Johannes op dit moment: zich voorbereiden op een grote workshop die hij binnenkort geeft in de Beurs van Berlage over het analyseren van eeg-hersenmetingen.