Brieven

Groningen in de media

Stop de negatieve spiraal

Foto iStock

De afgelopen jaren zijn we in de media geconfronteerd met een opsomming van alle ellende hier in Groningen: aardbevingen, krimp, werkloosheid en boze burgers. Ook NRC doet hier volop aan mee. In de editie van 1 augustus staat weer een jammerverhaal over de sloop van panden waardoor het karakter van de provincie ernstig zou worden aangetast (Groningen verdwijnt, de polder verschijnt).

Als inwoner van deze provincie erger ik mij aan dit soort berichten. Op deze manier zijn we bezig elkaar de ellende aan te praten en neemt de polarisatie alleen maar verder toe. Om deze negatieve spiraal te doorbreken is meer nodig dan het herstel van huizen en gebouwen. De bewoners zal weer toekomstperspectief moeten worden geboden. Alleen defensieve maatregelen zijn onvoldoende. Er zullen ook offensieve maatregelen moeten worden genomen.

Daarvoor is een plan met allure nodig, dat niet gebaseerd is op fraaie vergezichten, maar op solide ideeën. Motto: ‘De ellende verdwijnt, de toekomst verschijnt.’

    • Dick Groothuis