Maakt de smartphone een hele generatie ongelukkig?

In haar boek betoogt de Amerikaanse psychologe en onderzoekster Jean Twenge dat de smartphone een hele generatie de vernieling in dreigt te helpen.

Foto Roos Koole / ANP

We kennen ze inmiddels, de onderzoeken waaruit blijkt dat het smartphonegebruik onder jongeren schrikbarende, bijna ongezonde vormen aanneemt. Het berooft kinderen van hun slaap, zorgt voor onveilige situaties op de fiets, cyberpesten en het leidt af van school.

Maar dat het smartphonegebruik verstrekkende gevolgen kan hebben voor een hele generatie, zoals de Amerikaanse onderzoekster Jean M. Twenge denkt, dat is niet eerder zo hard neergezet. In een voorpublicatie in The Atlantic van haar nieuwe boek met de enorm lange titel iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood—and What That Means for the Rest of Us, schrijft Twenge dat een hele generatie ongelukkig dreigt te worden.

Groot verschil voor en na 2007

De jongeren die zijn opgegroeid (geboren 1995-2012), met het bestaan van een smartphone noemt Twenge generatie ‘iGen’. En de oudste jongeren van die generatie laten in onderzoeken na 2007, het jaar waarin de iPhone gelanceerd werd, een dramatische verschuiving zien vergeleken met GenerationX. Ze hebben minder seks, daten minder, gaan minder uit, rijden minder auto en drinken minder. In fysieke zin zijn ze dus veiliger. Maar in mentaal opzicht gaat het met deze jongeren stukken slechter: ze zien minder vaak vrienden, zijn vaker depressief en plegen veel vaker zelfmoord.

Lees ook: Leuk, handig en hartstikke verslavend

Twenge, die al jarenlang verschillen tussen generaties onderzoekt, wil zeker niet voorbij wil gaan aan de positieve effecten van de smartphone. Maar ze is ongerust dat jongeren niet genoeg tijd spenderen aan het leren van de noodzakelijke sociale vaardigheden:

In het volgende decennium zien we misschien volwassenen die wel weten welke emoticon bij welke situatie past, maar niet meer de juiste gezichtsuitdrukking kennen.

Lees het hele verhaal Have smartphones destroyed a generation? van Jean M. Twenge bij The Atlantic (4898 woorden, leestijd 25 minuten)