Opinie

5 miljoen diesels krijgen gratis software-update

Dieseltop Politici dwingen autofabrikanten niet tot hardere en duurdere maatregelen.

Foto AFP

Het Minimalkompromiss heet het al in de Duitse pers. Software-updates. Dat is de uitkomst van de dieseltop die woensdag in Berlijn is gehouden. De Duitse autofabrikanten beloven de Duitse overheid om de software van ruim vijf miljoen dieselauto’s te herzien, op eigen kosten. De helft daarvan betreft auto’s van Volkswagen. De aanpassingen zouden samen zo’n 25 procent uitstoot van schadelijke stikstofoxiden schelen. Dat verklaarde de fabrikantenclub VDA nog voor de officiële persconferentie in een verklaring die de organiserende minister van Milieu vervolgens weer „van iets te weinig inzicht en nederigheid” vond spreken.

Hoe dan ook, de politiek verplicht de fabrikanten niet tot hardere – en duurdere – maatregelen, zoals het fysiek aanpassen van de motor. Er komen ook niet opeens allerlei milieuzones waar dieselbezitters niet in mogen – een maatregel waar fabrikanten fel op tegen zijn, net als politici in verkiezingstijd. In Duitsland rijden nog steeds 41 van de 100 nieuw verkochte auto’s op diesel. Een compleet dieselverbod, zoals groene bewegingen eisen, komt er zeker niet. Wel zullen enkele fabrikanten inruilpremies aanbieden en wordt er een fonds voor schoon vervoer in steden opgetuigd.

De eerste Dieselgipfel, dat door de stroom fraude- en kartelberichten een heuse crisistop was geworden, moest een antwoord vinden op de vraag hoe de lucht schoner kan, zonder de automobilist te veel te hinderen. Dat laatste lijkt gelukt. Maar of de lucht er ook schoon van wordt, is een vraag. Sowieso is het doel – een kwart reductie – best weinig voor auto’s die gemiddeld een paar maal de toegestane norm overschrijden.

Volkswagen, waar het dieselschandaal uitbrak, heeft inmiddels ruime ervaring met software-updates. Niet alleen is nog onduidelijk hoe schoon die auto’s zijn op de weg – goede tests ontbreken. Ook rapporteren bezitters minder vermogen en technische problemen na zo’n update. Het kan lang duren voordat fabrikanten effectieve en technisch probleemloze updates hebben – als het al kan. En dan moeten die nog in de auto’s. De rechtbank in Stuttgart, die een dieselverbod in de stad toestaat, heeft al geoordeeld updates onvoldoende te vinden. Maar de VDA meent dat voorgestelde maatregelen „minstens zo veel effect hebben” als rijverboden.