Verbindingsweg A13/A16 mag worden aangelegd

Bij elkaar waren zo’n 1.300 bezwaren van omwonenden en natuurorganisaties ingediend tegen de aanleg van de weg.

Foto Robin Utrecht/ANP

De verbindingsweg tussen de snelwegen A13 en A16/A20, ten noorden van Rotterdam, mag aangelegd worden. De Raad van State heeft woensdag alle ingediende bezwaren tegen het tracébesluit voor de nieuwe verbindingsweg afgewezen. Een grote groep Rotterdammers en belangenorganisaties had bezwaar gemaakt tegen de aanleg.

Het besluit van de regering gaat over het doortrekken van snelweg A16 bij knooppunt Terbregseplein en de verbinding daarvan met de A13, de weg tussen Rotterdam en Den Haag. De nieuwe weg wordt 11 kilometer lang. Volgens de raad heeft de minister “in redelijkheid voor de aanleg van een nieuwe rijksweg tussen de A13 en de A16 bij Rotterdam kunnen kiezen”. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

De ‘A16 Rotterdam’, zoals de verbindingsweg ook wel genoemd wordt, leidt er volgens Rijkswaterstaat toe dat het verkeer straks vlotter door kan rijden. Op dit moment zijn de drie rijkswegen rond Rotterdam nog vaste klanten in de filetoptien.

Lees ook: Het einde van een fileknoop


De zaak was aangespannen door onder meer de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik, Vereniging Natuurmonumenten en bewonersorganisaties. In totaal waren er zo’n 1.300 bezwaren ingediend.

Hinder

Volgens de bezwaarmakers bestaat er geen noodzaak voor het aanleggen van de nieuwe rijksweg en zijn er betere alternatieven. Ook zou de aanleg van de nieuwe weg luchtverontreiniging en geluidshinder veroorzaken en daardoor negatieve gevolgen hebben voor de leefomgeving en de gezondheid.

Rijkswaterstaat zegt juist dat het geluisterd heeft tijdens het inspraaktraject. Er werd voor 100 miljoen extra aan maatregelen genomen om die pijnpunten aan te pakken. De begroting voor het nieuwe tracé kwam daarmee op zo’n 1 miljard euro.

Voor de nieuwe snelweg is verder voorzien in een landtunnel die vanaf het Terbregseplein onder de Rotte doorloopt en na het Lage Bergse Bos pas boven het maaiveld komt. Daarnaast komt er een zestien meter breed ‘recreaduct’. Die voetgangers- en fietserbrug verbindt natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik (Rodenrijs-West) en het Schiebroeksepark.

Lees ook: ‘Waarom niet ook een tunnel hier bij ons?’

Dit jaar wordt begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de weg. De werkelijke aanleg start naar verwachting in 2019. De weg moet als alles goed verloopt in 2024 opengaan voor verkeer.

    • Bas Tooms