Frans parlement stemt in met hervormingen arbeidsmarkt

De arbeidsmarkthervormingen zijn omstreden. Verschillende vakbonden kondigden acties aan.

President Emmanuel Macron,. De hervorming van de arbeidsmarkt was een van zijn verkiezingsbeloftes. Foto AP

Het Franse parlement stemde woensdag in met de plannen van president Emmanuel Macrons regering om de arbeidsmarkt te hervormen. Woensdag gaf de senaat zijn goedkeuring aan het pakket maatregelen, nadat een dag eerder het Lagerhuis dat al deed, meldt AP.

Het Hogerhuis stemde met een meerderheid van 225 tegen 109 voor de plannen. Onderdeel van de hervormingen, die een verkiezingsbelofte van de sociaal-liberaal Macron zijn, is dat er een plafond moet komen voor vergoedingen bij onterecht ontslag. Daarnaast moet onder meer de arbeidswet, die drieduizend pagina’s telt, ontdaan worden van overbodige en achterhaalde regels.

Lees ook: Macron maakt haast met hervormen

Ook besloten is dat het parlement niet inhoudelijk debatteert over de wijzigingen aan de arbeidsmarkt, maar slechts aan het begin en aan het eind van de procedure geraadpleegd wordt. De Franse vakbonden zijn daar fel op tegen.

De arbeidsmarkthervormingen zijn omstreden. Toen Macrons voorganger Hollande de arbeidsmarkt trachtte te herzien, leidde dat tot massale protesten in Frankrijk, waarna de voormalig president zijn plannen afzwakte. Macrons plannen gaan verder dan die van Hollande. In reactie op de goedkeuring van de hervormingen kondigden verschillende vakbonden aan actie te gaan voeren in september.

    • Guus Ritzen