Geen hardere maatregelen tegen Duitse dieseluitstoot

In Berlijn kwamen autofabrikanten en politici bijeen om te spreken over hoe de Duitse lucht schoner kan worden. Een ‘Minimalkompromiss’ is het resultaat.

Van links naar rechts: Matthias Mueller, directeur van Volkswagen; Harald Krueger, directeur van BMW; Dieter Zetsche, directeur van Daimler AG en Mercedez-Benz en Matthias Wissmann, voorzitter van de branchevereniging van autofabrikanten (VdA) woensdag na de dieseltop in Berlijn. Foto AFP

De Minimalkompromiss, heet het al in de Duitse pers. Software-updates. Dat is de uitkomst van de dieseltop die woensdag in Berlijn is gehouden. De grote Duitse autofabrikanten beloven de Duitse overheid om de software van zo’n vijf miljoen dieselauto’s te herzien, op eigen kosten. De helft daarvan betreft auto’s van Volkswagen. Met zo’n aanpassing zouden de motor en de emissiesystemen iets anders moeten draaien, en dat zou goed zijn voor een uitstootvermindering van zo’n 25 procent van schadelijke stikstofoxiden. Dat maakte de branchevereniging van fabrikanten, VDA, nog voor de persconferentie van de organiserende ministers bekend.

De fabrikanten worden niet verplicht tot hardere – en duurdere – maatregelen, zoals het fysiek aanpassen van de motor. Er komen ook niet opeens allerlei milieuzones waar dieselbezitters niet in mogen – een maatregel waar fabrikanten fel op tegen zijn, net als politici in verkiezingstijd. In Duitsland rijden nog steeds 41 van de 100 nieuw verkochte auto’s op diesel. Een compleet verbod op dieselauto’s, zoals groene bewegingen eisen, komt er zeker niet. Wel zullen enkele fabrikanten inruilpremies aanbieden en wordt er een fonds voor schoon vervoer in steden opgetuigd.

Lees ook: De liefde voor diesel gaat ver in Duitsland

Crisistop

De eerste Diesel-Gipfel, dat door de aanhoudende stroom slecht nieuws over fraude en kartelvorming een heuse crisistop was geworden, moest een antwoord formuleren op de vraag hoe de Duitse lucht schoner kan worden, zonder de (dieselminnende) automobilist al te veel te hinderen. Dat laatste lijkt met dit compromis gelukt. Maar of de lucht er ook schoon genoeg van wordt, is een vraag. Sowieso is het doel – een reductie van een kwart van de uitstoot – best weinig voor auto’s die gemiddeld een paar maal de toegestane norm overschrijden.

Volkswagen, de fabrikant waar het dieselschandaal uitbrak, heeft inmiddels ruime ervaring met software-updates. Niet alleen is nog onduidelijk hoe schoon die auto’s zijn op de weg – goede tests daarvoor ontbreken. Ook rapporteren gebruikers verminderd vermogen en technische problemen na zo’n update. Het kan lang duren voordat alle fabrikanten effectieve en technisch probleemloze updates hebben ontwikkeld – als het al kan. En dan moeten die nog in de auto’s belanden. De rechtbank in Stuttgart, die een dieselverbod in de stad toestaat, heeft bovendien al geoordeeld dit soort updates onvoldoende te vinden. Brancheorganisatie VDA meent daarentegen dat voorgestelde maatregelen “minstens zoveel effect hebben” als milieuzones.

    • Carola Houtekamer