Brieven

Genderneutrale Aanspreekvormen

Met ‘reiziger’ reduceert NS mij tot iets tijdelijks, toevalligs

foto ANP

De NS doet ‘dames en heren’ in de ban en spreekt ons voortaan aan als ‘beste reiziger’. Maar ook dat is een discriminerende aanspreektitel! Ik ben helemaal geen reiziger, ik ben een honkvast type dat vandaag helaas door omstandigheden zich gedwongen ziet de trein van A naar B te nemen.

In het klinisch werk is het hanteren van de ‘person-first rule’ de richtlijn. We zeggen niet: ‘kankerpatiënt’, maar ‘patiënt met kanker’. Dit om uit te drukken dat de betreffende persoon méér is dan zijn of haar ziekte of aandoening. Uit respect voor de totale persoon. Met de aanspreektitel ‘reiziger’ wordt mijn persoon gereduceerd tot een toevallige, tijdelijke en oppervlakkige eigenschap, namelijk dat ik mij in de trein begeef.

Dan liever ‘beste mensen’. Hoewel, ‘beste’, zijn we allemaal de beste? Dat kan helemaal niet. ‘Goede mensen’ dan? Wekt de suggestie dat onderscheid wordt gemaakt tussen goede en slechte mensen. Nog neutraler dan: ‘Dag mensen’ – zijn we hier aan het afscheid nemen? Of: helemaal kaal: ‘Mensen’. ‘Mensen, de trein naar Zwolle van 18 uur 24 …’. Klinkt wel heel onpersoonlijk. Geef mij dan maar: ‘Dames en heren’, geen gedoe met ‘beste’, en elk van deze termen beslaat de halve wereldbevolking, laat veel ruimte voor de totale persoon – daar kun je toch moeilijk bezwaar tegen maken.

    • Ben Maassen