Brieven

Pete Hoekstra, Trumps man in Nederland

Liever geen ambassadeur dan deze ambassadeur

Illustraties Cyprian Koscielniak

President Trump heeft Pete Hoekstra voorgedragen als ambassadeur in Den Haag. Na akkoord van de Senaat kan hij afreizen naar Nederland. En na overhandiging van zijn geloofsbrieven aan onze koning zal hij de ambassadeur zijn om de in januari 2016 voortijdig vertrokken ambassadeur te vervangen.

Het is te hopen dat de Amerikaanse Senaat niet met deze voordracht zal instemmen.

Pete Hoekstra blijkt namelijk zeer conservatief te zijn, één van de oprichters van de Tea Party caucus (kiesgroep) en figureert regelmatig in het anti-islam-netwerk in de VS. In 2015 maakte hij zich (opzettelijk?!) schuldig aan het verspreiden van fake news over Nederland door te melden dat ten gevolge van de „heimelijke jihad” er in Nederland „chaos” heerst en „auto’s in brand gaan, politici worden in brand gestoken”, „ja er zijn no-go-zones in Nederland” (NRC, 25/7). Zit Nederland te wachten op een dergelijke onruststoker/haatzaaier? Zou meneer Hoekstra zich in het antisemitische kamp bevinden dan zouden alle alarmbellen rinkelen! Stemt de Senaat met de voordracht in dan rest ons niets anders dan de koning in overweging te geven de geloofsbrieven van deze man niet in ontvangst te nemen. Sedert 2005 heeft geen enkele Amerikaanse ambassadeur zijn volledige termijn uitgezeten. Voordat de laatste inmiddels vertrokken ambassadeur naar Nederland kwam, was er gedurende twee jaar geen Amerikaanse ambassadeur in Den Haag. De Nederlandse belangen lijken niet te worden geschaad door het ontbreken van een Amerikaanse ambassadeur.

Nederlanderschap

Rassenleer is gedateerd

Wat maakt een Turk of Marokkaan ook tot Nederlander, vraagt predikant Joost Röselaers zich af in een interview met NRC (25/7). „Het is behoorlijk ongrijpbaar. Als wij niet oppassen, wordt Nederlanderschap gedefinieerd per ras: als je blank bent, ben je Nederlander.” Röselaers denkt over biologie te kunnen spreken terwijl hij daar geenszins toe is opgeleid. De rassenleer is een pseudowetenschappelijk product van christelijke geesten, inmiddels gedateerd en volledig zonder biologische grondslag; huidskleur is geen indicatie van rasdistinctie, iedereen die meent van wel is racist.


Bioloog

Verpleging (1)

Meer dan kennis/kunde

Het opiniestuk Zorgzame verpleegkundige heeft geen hbo-diploma nodig van Suzanne Kruizinga (24/7) is me uit het hart gegrepen! Voor medische handelingen is het geweldig om hoogopgeleid personeel te hebben, maar om te helpen met de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), activiteiten en gesprekken zijn

levenservaring, humor en warmte het allerbelangrijkste en daar heb je geen hbo voor nodig! Ik, mbo, heb met heel veel liefde met dementerende ouderen gewerkt en ik mis het nog iedere dag.

Verpleging (2)

Wat de hbo’er verprutst

‘Zorgzame verpleegkundige heeft geen hbo-diploma nodig’ (24/7). Waarheid als een koe, geef mij maar mbo-verplegers. Meer ervaring en inlevingsvermorgen. Ze moeten vaak weer rechtbreien wat een hbo’er verprutst heeft. Die kosten ook nog eens meer.

Genderneutraal (1)

Pak eerst gelovigen aan

NS vervangt ‘dames en heren’ door ‘reizigers’, berichtte NRC op 28 juli. Een genderneutrale hype in een tijd dat onder de dekmantel van Vrijheid van Godsdienst genderdiscriminatie in religies praktijk is, roept vragen op. In Nederland dwong de Hoge Raad, pas lopend decennium, als laatste in Europa, het passief vrouwenkiesrecht af van een partij (SGP) die zetelt in de Tweede Kamer. Overigens zonder noemenswaardig effect. Optreden tegen de nog steeds in praktijk gebrachte harde

genderdiscriminatie op religieuze gronden van Bijbel en Koran, lijkt me noodzakelijker, dan ‘Dames en Heren’ in de ban doen.

Genderneutraal (2)

Kolder in de kop

De gemeente Amsterdam wil burgers niet meer aanspreken met ‘heer/mevrouw’, maar met ‘Beste Amsterdammer’. Eerst NS, en nu is ook bij de gemeente de kolder in de kop geslagen. Hoever moet je gaan om een heel kleine minderheid haar zin te geven? Het gaat volgens onderzoek om een deel van de circa 48.000 transgenders van 15 tot 70. Minder dan drie promille dus. Hoe klein mag een minderheid zijn om haar wil op te leggen aan meer dan 99 procent van de bevolking? In andere landen heet dat dictatuur. Voor volgend jaar heb ik nog een suggestie: sta alleen genderneutrale voornamen toe. Op elke letter van het alfabet zijn er één of meer. Ali, Bobbie, Cor, Daan, Evelyn, Freddie, Ger, Hans, Ids, Jopie, Kelly, Lenny, Marie, Nick, Ot, Peet, Quirien, Robin, Sam, Ton, Ursul, Vic, Wil, Xenofiel, Ybe, Zen.

Kees van der staaij

Sorry voor botte Youp

Geachte heer Van der Staaij, als lezer wil ik mij verontschuldigen voor de column van de heer Van ’t Hek afgelopen zaterdag. U zult wel wat eelt op uw ziel hebben ondertussen, jarenlang uw conservatief-christelijke waarden verdedigend. Waarden die ik niet direct onderschrijf. En op wat voor manier u ze ook naar buiten brengt, over welk onderwerp dan ook: u bent vrij dat te doen zonder dat anderen u volledig zullen afbranden of verketteren. Een waarde die ik, u, deze krant en ik denk ook meneer Van ’t Hek wel degelijk onderschrijven. Ik wens u en uw vrouw het allerbeste toe.

Kees van der Staaij (2)

Klaar met Youp

Ik kijk uit naar de mededeling ‘Youp is met vakantie’.

Werkende ouderen

Voorbeeld? Schrikbeeld

Willem van Schaik steekt in zijn brief (27/7) de loftrompet over de Canadese keten The Home Depot, alwaar veel 60-plussers werken, ook de minder valide. Hij laat echter na te vermelden dat deze oudere medewerkers noodgedwongen die baan hebben. Slecht pensioen, geen pensioen, bittere armoede. Dat is dus geen goed voorbeeld voor sociaal beleid! Het aanprijzen van dit soort uitwassen getuigt van sociale naïviteit.

Correcties/aanvullingen

Charles Taylor

In Wilders heeft lief én doet kwaad - dat is eng (27/7, p.17) staat dat Charles Taylor veroordeeld is voor misdaden tegen de menselijkheid „bij het internationaal gerechtshof”. Hij is door het Speciaal Hof voor Sierra Leone veroordeeld.