Verzekeraars sporen vaker fraude op

Verzekeringsfraude Verzekeraars betrapten vorig jaar aanzienlijk meer fraudeurs. Vooral mensen tussen 25 en 35 jaar dienen valse claims in.

Verzekeraars hebben in 2016 precies 10.001 fraudeplegers opgespoord. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. De totale fraude bedroeg ruim 83 miljoen euro, blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Nog nooit was het aantal mensen dat werd betrapt op verzekeringsfraude zo hoog.

De verzekeraars voerden vorig jaar 27.257 onderzoeken uit. Het CBV signaleert dat jonge mensen meer valse claims op hun reisverzekering indienen na vakanties, bijvoorbeeld voor ‘gestolen’ zonnebrillen of telefoons. Het is volgens het Verbond van Verzekeraars niet zeker of het aantal fraudeurs ook daadwerkelijk toeneemt. „We weten alleen van de gevallen die we betrappen”, aldus een woordvoerder. De flinke toename kan ook te maken hebben met de effectievere opsporingstechnieken van verzekeraars.

Opvallend is dat in de eerste helft van 2017 het aantal claims in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar bij reisverzekeringen verdubbelde ten opzichte van dezelfde periode in 2015 en 2016. Ook dienen scooterrijders na een ongeval vaak ten onrechte een fors bedrag in voor een jaar studievertraging.

Het oplichten van een verzekeraar kan mensen duur komen te staan. Een fraudeur kan zo’n vier jaar op een zwarte lijst terechtkomen. In dat geval wordt het bijzonder moeilijk om een andere verzekeraar te vinden. Daarnaast kan ook een boete van 532 euro in rekening worden gebracht.

Naar schatting van het CBV betalen huishoudens enkele tientallen euro’s per jaar onnodig aan premie door oplichters van hun verzekeraar. Daarom wordt sinds kort meer werk gemaakt van het opsporen en aanpakken van fraudeurs. (NRC)