Opinie

Buurland Nederland moet Venezuela helpen

Via Aruba, Curaçao en Bonaire is Nederland betrokken bij Venezuela. De toestand is er erbarmelijk, schrijven en .

Zondag mag Venezuela naar de stembus. Bij deze verkiezingen, door de oppositie geboycot, mogen Venezolanen stemmen voor een grondwetgevende vergadering, die machtsuitbreiding van de president mogelijk moet maken. Volgens veel Venezolanen is Venezuela daarmee hard op weg zichzelf grondwettelijk om te vormen tot een dictatuur.

Mensen worden zomaar opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. Bij geweld rond de demonstraties tegen de regering van president Nicolás Maduro zijn meer dan honderd mensen om het leven gekomen en duizenden gewonden gevallen.

De inflatie is enorm hoog in Venezuela en de humanitaire situatie erbarmelijk. Er heerst extreme honger en er is een tekort aan medicijnen. Tussen de vier en zes kinderen sterven elke week als gevolg van ondervoeding.

Wanhopige Venezolanen die de dramatische toestand in eigen land ontvluchten wijken soms ook uit naar Aruba, Curaçao en Bonaire – (ei)landen die voor de kust liggen van Venezuela en onderdeel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden. Hierdoor is ook de Nederlandse regering bij de situatie in Venezuela betrokken. Het volgende moet er gebeuren:

Ten eerste dient er op korte termijn humanitaire hulp verleend te worden aan de Venezolaanse bevolking. Tijdens een bezoek van de Venezolaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Gil aan Brussel op 29 mei heeft Venezuela hulp van Europese lidstaten – in de vorm van medicijnen – verwelkomd. Hiervoor wil de Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) eerst een ‘needs assessment’ doen waarvoor Venezuela nog geen toestemming heeft verleend. Onzes inziens is het verlenen van medicijnen aan de Venezolaanse bevolking slechts een klein eerste begin en dient er nu door alle partijen snel gehandeld te worden.

Ten tweede is de humanitaire hulp in Venezuela nu beperkt tot hulp via kleinschalige hulporganisaties. Wij zien graag dat er een fonds beschikbaar komt in Nederland zodat Nederlandse ngo’s in samenwerking met lokale organisaties een bijdrage kunnen leveren aan het verlenen van hulp.

Ten derde willen wij graag dat de Nederlandse regering – in overleg met de regio, de EU en zeker ook in nauwe samenspraak met de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) – het belang van het hervatten van de vredesonderhandelingen benadrukt. Begin dit jaar werden de vredesonderhandelingen tussen Maduro en de oppositie, onder leiding van de vorige Spaanse premier José Luis Zapatero, gestaakt. Het ligt voor de hand om ook de Verenigde Naties en de OAS hierin een rol te geven. Zij zouden een mediator kunnen aanstellen. Het behoud van vrede dient te allen tijde voorop te staan.

Er moet wat gebeuren om de schrijnende werkelijkheid in Venezuela te veranderen. Buurland Nederland, kom in actie.