Benoeming rechters

Brussel nog steeds bezorgd over Polen

De Europese Commissie heeft Polen woensdag opnieuw gewaarschuwd voor wetgeving die de rechtsstaat bedreigt. Vicepresident Timmermans van de Commissie zei blij te zijn met de veto’s die de Poolse president Duda uitsprak tegen twee van drie wetten, maar hij is nog niet gerust op een goede afloop. De wet waar Duda géén veto over uitsprak stelt de minister van Justitie in staat rechtbankvoorzitters te benoemen. (NRC)