advies

Herverdeling van asielzoekers mag

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie vindt dat Hongarije en Slowakije ten onrechte bezwaar hebben gemaakt tegen de herverdeling van asielzoekers vanuit Griekenland en Italië. De zaak zou verworpen moeten worden. Verplichte spreiding van asielzoekers over de EU-landen via een tijdelijk quotastelsel, zoals momenteel van kracht is, is een wettige maatregel. De adviezen van de advocaat-generaal worden meestal opgevolgd door het Hof zelf, dat zich naar verwachting na de zomer zal uitspreken. Het Hof zelf besliste dat asielzoekers alleen asiel kunnen aanvragen in het land waar zij het eerste aankomen in de EU. (NRC)

    • Michel Kerres