advies Europees Hof

Herverdeling van asielzoekers mag

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie vindt verplichte spreiding van asielzoekers over de EU via een tijdelijk quotastelsel gerechtvaardigd. Hongarije en Slowakije maken daarom ten onrechte bezwaar tegen de herverdeling van asielzoekers uit Griekenland en Italië. Adviezen van de advocaat-generaal worden meestal opgevolgd door het Hof, dat zich mogelijk na de zomer uitspreekt. (NRC)