‘Hongarije en Slowakije moeten zich aan vluchtelingenquota houden’

Hongarije en Slowakije weigeren vluchtelingen op te nemen volgens het EU-herverdelingsmechanisme en spanden een zaak aan.

Vluchtelingen in het opvangkamp Moria op Lesbos. In het kamp zijn circa 3400 mensen, voornamelijk mannen uit Syrie, Afghanistan, Pakistan en Afrika. In het kamp is ook een gevangenis.
Vluchtelingen in het opvangkamp Moria op Lesbos. In het kamp zijn circa 3400 mensen, voornamelijk mannen uit Syrie, Afghanistan, Pakistan en Afrika. In het kamp is ook een gevangenis. Foto Arie Kievit/ANP

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie heeft woensdagmorgen gezegd dat Hongarije en Slowakije ten onrechte bezwaar hebben gemaakt tegen de herverdeling van asielzoekers vanuit Griekenland en Italië. De zaak zou volgens Yves Bot, de advocaat-generaal, verworpen moeten worden.

Volgens de advocaat-generaal is verplichte spreiding van asielzoekers over de EU-landen via een tijdelijk quotastelsel zoals deze momenteel van kracht is, een wettige maatregel. De adviezen van de advocaat-generaal worden meestal opgevolgd door het Hof zelf, dat zich naar verwachting na de zomer zal uitspreken.

In september 2015 besloten de lidstaten om 160.000 migranten (merendeels vluchtelingen uit Syrië) die in Griekenland en Italië zaten, te verdelen over de andere lidstaten. Als onderdeel van het EU-herverdelingsmechanisme dat de druk op die landen moet verminderen, werd besloten asielzoekers te verdelen over lidstaten van de Unie naar rato van nationaal inkomen, de grootte, het werkloosheidscijfer en het aantal reeds aanwezige migranten.

Inbreukprocedure

Tsjechië, Polen, Hongarije en Slowakije zeiden eerder te stoppen met het opnemen van asielzoekers uit Griekenland en Italië. Het Tsjechische quotum bedroeg 2.691, maar tot nu toe nam het land slechts 12 mensen op. Slowakije en Hongarije vochten het quotasysteem vervolgens aan bij het Europese Hof van Justitie. Als tegenreactie bracht de Europese Commissie afgelopen maand zogenoemde inbreukprocedures op gang tegen de landen, omdat ze zich niet aan de EU-wetgeving houden.

Lees ook: EU-plan verdelen migranten ligt nu ineens wel op schema

De EC, die in februari nog waarschuwde dat lidstaten meer vluchtelingen moesten gaan opvangen uit Griekenland en Italië, maakte in april bekend dat het verdelen van vluchtelingen op schema ligt. Dat heeft mede te maken met het feit dat niet 160.000, maar slechts 33.000 vluchtelingen in aanmerking komen voor herplaatsing, of ‘relocatie’, vanuit Italië, Griekenland en Turkije naar een ander EU-land.