Libanon en de Syrische burgeroorlog

Het kleine Libanon (4 miljoen inwoners) geeft officieel onderdak aan 1 miljoen Syrische vluchtelingen (tot 2 miljoen volgens informele schattingen). De meeste zijn sunnieten die zijn gevlucht voor het regime of gewoon voor de oorlog.

Libanon is politiek verdeeld in een pro-Syrisch en een anti-Syrisch kamp, waarmee het regime in Damascus wordt bedoeld. In het pro-Syrische kamp zitten de shi’ieten, aangevuld met een deel van de christenen en de sunnieten. In het anti-Syrische kamp zitten de meeste sunnieten, een deel van de christenen en de meeste Druzen.

Toen de Libanese burgeroorlog in 1990 ten einde kwam mocht het shi’itische Hezbollah als enige militie de wapens behouden om het verzet te organiseren tegen Israël dat toen Zuid-Libanon bezette.

Toen in 2011 de opstand in Syrië uitbrak koos Hezbollah partij voor president Assad, hoewel het pas in 2013 officieel zijn militaire betrokkenheid in Syrië toegaf. Voor Hezbollah speelde mee dat de Syrische opstand zijn wapenbevoorrading vanuit Iran in gevaar bracht.