Opinie

Warm strand

Mijn dochter van tien is verontwaardigd na de uitslag van de toets Engels in de laatste lesweek. In de opgave moesten de kinderen aangeven welk woord niet past in een rijtje van vier. De gewraakte opsomming: warm, cold, beach, hot. Dochterlief is vol onbegrip over de rode streep door haar antwoord (cold). Want wat ligt er – daags voor de zomervakantie – nu meer voor de hand dan de verrukkelijke combinatie van warm, heet, en strand?

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl