SGP-leider in The Wall Street Journal : ‘In the Netherlands, the doctor will kill you now’

SGP-leider Kees van der Staaij heeft vrijdag de internationale anti-euthanasiecampagne van zijn partij afgetrapt met een ingezonden artikel in The Wall Street Journal, een van de drie grootste kranten van de Verenigde Staten. In het artikel beschrijft de SGP-leider hoe, in zijn ogen, de euthanasiepraktijk in Nederland ontspoort. De kop: ‘In the Netherlands, the doctor will kill you now’.

Van der Staaij meldt dat in de Nederlandse euthanasiewet (2002) waarborgen zijn ingebouwd, zoals een tweede beoordeling bij een euthanasieverzoek en een toetsingscommissie. Maar, schrijft de SGP-leider, „deze zijn zover uitgebouwd dat de bescherming van kwetsbaar leven op het spel staat.”

Van der Staaij geeft een voorbeeld uit de documentaire De Levenseindekliniek, waarin een dementerende vrouw haar doodswens keer op keer aangeeft met het woord ‘huppekee’ – „upsy-daisy, let’s go”. Die documentaire leidde in Nederland tot kritiek, omdat het niet direct duidelijk is dat de vrouw ‘ondraaglijk’ en ‘uitzichtloos’ lijdt, de wettelijke voorwaarden voor euthanasie.

De SGP heeft vertalers in de arm genomen om brieven en artikelen in meerdere talen te schrijven. Die worden aangeboden aan diverse internationale kranten.

Kees van der Staaij schrijft: „De Nederlandse overheid spreekt zich vaak uit als mensenrechten in andere landen onder druk staan. Nu het fundamentele recht van het leven onder druk staat in Nederland, is het tijd voor anderen om zich uit te spreken over de Nederlandse euthanasiepraktijk.”