‘Kartelvorming tussen Duitse autofabrikanten’

Duitse autofabrikanten maakten onderling onder meer prijsafspraken.

Foto Filip Singer/EPA

De Duitse auto-industrie heeft sinds de jaren negentig onderling overlegd op het gebied van technologie, kosten, leveranciers en hoe om te gaan met de controle op de uitstoot van hun dieselauto’s. Dat meldt het Duitse Spiegel, dat een rapportage heeft ingezien die de Volkswagen Group heeft ingediend bij de marktwaakhond. Spiegel noemt het mogelijk de grootste kartelzaak in de Duitse economische geschiedenis.

De autoproducenten maakten onderling onder meer prijsafspraken. Sinds de jaren negentig hebben meer dan tweehonderd werknemers van Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler afspraken gemaakt binnen meer dan zestig werkgroepen op verschillende onderwerpen. De onderlinge concurrentie werd hiermee tenietgedaan en andere fabrikanten benadeeld.

Dieselgate

Een van de voorbeelden is volgens Spiegel het begin van het dieselschandaal. De bedrijven spraken onderling af hoe zij technologie het beste in konden zetten om de emissiebeperkingen te omzeilen.

De fraude met de uitstoot van schadelijke gassen, via zogenoemde ‘sjoemelsoftware’, heeft de reputatie van de autobouwers ernstig beschadigd. En het grote succesnummer van de branche – de auto met dieselmotor – viel door de mand als veel vervuilender dan klanten en autoriteiten jarenlang is voorgespiegeld.

AdBlue

Zo werden in “talloze vergaderingen” besproken hoe groot de tank voor AdBlue moest zijn. Dat is een goedje dat schadelijke stikstofoxiden (NOx) in de uitlaatgassen uw dieselvoertuig omzet in onschadelijk stikstof en waterdamp, wat de emissies van NOx vermindert.

Grote tanks zouden duurder zijn, dus kwamen de autofabrikanten overeen om kleine tanks te plaatsen. De hoeveelheid AdBlue was daardoor niet langer genoeg om de emissies serieus te verminderen.

Inval Volkswagen

De zaak kwam vorig jaar zomer al aan het licht bij de kartelwaakhonden. Bij een inval bij Volkswagen in verband met het dieselschandaal kwamen de autoriteiten ook documenten tegen die wezen op onderlinge afspraken. Twee weken later diende de Volkswagen Group, waartoe ook Audi en Porsche behoren, de documenten zelf in bij de toezichthouder.

Ook Daimler heeft inmiddels documenten overgedragen met daarin de gemaakte afspraken. Volgens Spiegel hebben beide dit gedaan in de hoop strafvermindering te krijgen. Of BMW inmiddels ook papieren heeft ingediend, is niet bekend.