Werkloosheid na zes jaar weer onder 5 procent

Dat meldt het CBS. Vergeleken met 2011 zijn alleen 45-plussers iets vaker werkloos.

Foto Remko de Waal/ANP

Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is de werkloosheid onder de 5 procent gedaald. In juni zat 4,9 procent van de beroepsbevolking zonder baan, blijkt uit cijfers van het CBS. In het afgelopen kwartaal kwamen er per maand zo’n 11.000 mensen met een baan bij. In totaal zijn er nu 446.000 mensen werkloos, gecorrigeerd voor de seizoenen.

Vergeleken met de situatie toen de werkloosheid voor het laatst lager dan 5 procent was, in augustus 2011, valt op dat de verdeling van de werkloosheid over verschillende leeftijdsgroepen is veranderd. De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar is nu 8,9 procent, waar dat in 2011 9,8 procent was. Van 25 tot 45 jaar is het nagenoeg gelijk, met nu 3,7 procent en in 2011 3,9 procent. Onder 45-plussers is de werkloosheid echter hoger: 4,7 tegenover 4,1 procent.

De daling van de werkloosheid had sterker uit kunnen vallen. Er kwamen in het vorige kwartaal 167.000 mensen bij die naar een baan zochten, maar nog niet gevonden hebben. Daar stond tegenover dat er 148.000 werklozen stopten met het zoeken naar werk.

Het CBS kwam ook met een analyse van de werkloosheid, uitgesplitst naar opleidingsniveau. Onder laagopgeleiden is de werkloosheid sinds 2014 het sterkst gedaald, van 13,2 naar 9,2 procent. Toch is de werkloosheid onder die groep nog altijd het hoogst. Mensen met een middelbare opleiding zijn in 5,6 procent van de gevallen werkloos, hogeropgeleiden in 3,4 procent.

Bij de laagopgeleiden nam het aantal flexbanen het sterkst toe, naar 34 procent. Daar moet wel bij gezegd worden dat dat vooral ligt aan het aantal jongeren met een flexbaan, die nog een opleiding volgen. Onder laagopgeleide 45-plussers heeft 14 procent een flexbaan.