Blok: ernstige verkeersdelicten strenger bestraffen

De maximale straf voor rijden onder invloed, zonder rijbewijs, doorrijden na een ongeval of gevaarlijk rijgedrag is te laag, vindt de minister.

Een agent neemt een blaastest af bij een verkeerscontrole.
Een agent neemt een blaastest af bij een verkeerscontrole. Foto Lex van Lieshout/ANP

Mensen die een ernstige overtreding begaan in het verkeer moeten strenger worden bestraft. Minister Blok (VVD) van Veiligheid en Justitie bereidt een voorstel voor om de wet aan te passen, meldt hij donderdag aan de Tweede Kamer.

De delicten die zwaarder bestraft moeten worden zijn rijden onder invloed (nu maximaal zes maanden cel en een boete), doorrijden na een ongeval (maximaal drie maanden cel), rijden zonder (geldig) rijbewijs (maximaal drie maanden cel) en gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (maximaal twee maanden cel). Hoe hoog de maximale straffen moeten worden, wordt later door Blok vastgesteld.

Adequate straf

Blok kondigt de maatregelen aan in reactie op een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarin is gekeken naar of verkeersovertredingen adequaat worden bestraft. Volgens het onderzoek is dat het geval. Blok in zijn brief aan de Tweede Kamer:

“Geconcludeerd wordt dat naarmate de ernst van de verkeersfout en de ernst van het letsel toenemen, ook de duur van de straf en de zwaarte van de gekozen strafmodaliteit toenemen. Dit is overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.”

In een ontmoeting met experts zijn de bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek besproken. Daaruit kwam volgens Blok het beeld naar voren dat de rechter de wet wel goed volgt bij het opleggen van straffen, maar dat die bij de genoemde delicten te laag ligt. De maximum straf verhogen is daar een oplossing voor, aldus de minister.

Roekeloos

Ook wil hij de definiëring van het begrip ‘roekeloosheid’ aanpassen. De Hoge Raad acht roekeloosheid vaak minder snel bewezen dan rechtbanken en gerechtshoven. Als een zaak na cassatie bij het hoogste rechtscollege wordt terugverwezen naar een gerechtshof, legt dat daarom vaak een lagere straf op dan in eerste instantie.

Volgens Blok gaat dat in tegen de bedoeling van de wetgever. Met alcohol op of veel te hard rijden is op zich al een zeer grote aanwijzing voor roekeloos rijgedrag, vindt Blok. De Hoge Raad gaat daar in de praktijk echter niet in mee.

Daar wordt “roekeloosheid slechts in uitzonderlijke omstandigheden – zoals snelheidswedstrijden, kat-en-muisspellen of koste wat kost vluchten voor de politie – bewezen verklaard”. Dat leidt volgens de minister tot “onbegrip en onvrede bij slachtoffers”.