Justitie

Zwaardere straf voor ernstige verkeersovertreding

Mensen die een ernstige verkeersovertreding begaan moeten strenger worden bestraft. Minister Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) bereidt een wetsaanpassing voor, meldt hij aan de Kamer.

De delicten die zwaarder bestraft moeten worden zijn rijden onder invloed (nu maximaal zes maanden cel en een boete), doorrijden na een ongeval (maximaal drie maanden cel), rijden zonder (geldig) rijbewijs (maximaal drie maanden cel) en gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (maximaal twee maanden cel). Hoe hoog de maximale straffen moeten worden, wordt nog vastgesteld.

Blok kondigt de maatregelen aan in reactie op een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Gekeken is of verkeersovertredingen adequaat worden bestraft. Volgens het onderzoek is dat het geval. Blok in zijn brief: „Geconcludeerd wordt dat naarmate de ernst van de verkeersfout en de ernst van het letsel toenemen, ook de duur van de straf en de zwaarte van de gekozen strafmodaliteit toenemen.” Wel kwam volgens Blok het beeld naar voren dat de straffen bij de genoemde delicten te laag liggen.

Blok hij ook de definitie van het begrip ‘roekeloosheid’ aanpassen. Roekeloosheid wordt slecht in uitzonderlijke omstandigheden bewezen geacht, schrijft Blok, wat leidt tot „onbegrip en onvrede bij slachtoffers”. (NRC)