Spanje levert wanprestatie

Afspraken maken is één, ze naleven is vaak een heel ander verhaal. Vorige week meldde de Europese Commissie dat het aantal nieuwe procedures tegen lidstaten die treuzelen met aanpassing van nationale wetten aan Europese regelgeving in 2016 met 56 procent is toegenomen (naar 847 gevallen) ten opzichte van het jaar ervoor (543). In totaal liepen tegen de 28 EU-landen begin dit jaar 1.657 van zulke inbreukprocedures. Spanje presteert het slechtst (91 zaken), Estland het best (30). Tegen Nederland liepen rond de jaarwisseling 45 zaken. Lidstaten die zich van zo’n aanmaning tot spoed weinig of niets aantrekken, riskeren een proces bij het Europees Hof. Dat geschiedde vorig jaar in drie gevallen, twee keer tegen Luxemburg en eenmaal tegen Roemenië. Vorige week kreeg Polen ermee te maken wegens houtkap in het Bialowieza-oerbos. Het Hof kan eventueel boetes en/of dwangsommen opleggen. Dat ondervond Spanje vorige week, toen het 3 miljoen euro boete aan zijn broek kreeg, omdat het 29 maanden nodig had om gewraakte belemmeringen voor het vrije verkeer van diensten in Spaanse havens weg te nemen. Een „ernstig” vergrijp, aldus het Hof.

www.curia.europa.eu: ECLI:EU:C:2017:548
Deze rubriek last een zomerpauze in.