Frankrijk mag UberPop verbieden

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week Europees recht: snordersdiensten en bestuurlijke traagheid.

Foto Reuters

Het Amerikaanse bedrijf Uber presenteert zich met zijn variant UberPop graag als smartphonedienst die slechts bemiddelt tussen klanten en particulieren die in grote steden taxidiensten aanbieden met hun eigen auto. Maar klopt dat wel? Daarover lopen momenteel twee rechtszaken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hun afloop is cruciaal voor de toekomst van Uber in Europa.

Advocaat-generaal Maciej Szpunar adviseerde het Hof vorige week in een Franse zaak om UberPop níet te beschouwen als ‘dienst van de informatiemaatschappij’. Dat is van belang omdat EU-landen verplicht zijn wetgeving over zulke diensten vooraf te melden aan de Europese Commissie, zodat die kan ingrijpen als verstoring van de interne markt door nationale afspraken dreigt. Voor vervoersdiensten geldt zo’n kennisgevingsplicht niet. Frankrijk heeft zijn taxiwet op grond waarvan UberPop strafrechtelijk wordt aangepakt niet aan Brussel gemeld. Daarom is de vervolging volgens Uber onrechtmatig. Maar Szpunar is het daar niet mee eens. Volgens hem is bij UberPop het elektronische contact tussen passagier en chauffeur volledig ondergeschikt aan de beoogde vervoersdienst en hoefde Frankrijk het verbieden van UberPop niet aan de Commissie te melden.

In een Spaanse zaak tegen UberPop concludeerde de advocaat-generaal eerder al dat het platform „controle [uitoefent] op alle relevante aspecten van een stedelijke vervoersdienst” en ook de uiteindelijke ritprijs vaststelt. Om die reden verschilt de UberPop volgens Szpunar dan ook wezenlijk van bemiddelingssites voor vliegtickets of hotelovernachtingen. Daar zijn de prestaties van luchtvaartmaatschappijen en hotels economisch onafhankelijk van de langs elektronische weg geleverde diensten. Bij UberPop zijn taxidienst en bemiddeling onlosmakelijk met elkaar verbonden. Adviezen van de advocaat-generaal binden het Europees hof niet, maar ze wegen wel zwaar voor zijn uiteindelijke oordeel. Dat wordt in beide zaken na de zomer verwacht. Als het Hof Szpunar volgt, leidt Uber in Europa gevoelige nederlagen.

www.curia.europa.eu: ECLI:EU:C:2017:511