Revalideren van hartpatiënten kan makkelijk beter

Geneeskunde Mensen knappen na een hartaanval beter op als ze naar de Weight Watchers gaan of online een Philips-beweegprogramma volgen.

Een dagelijkse wandeling verlaagt de kans op de hartdood.
Een dagelijkse wandeling verlaagt de kans op de hartdood. Foto Milos Muller/iStock

De hulp aan hartpatiënten in Nederland, kan eenvoudig verder verbeteren door ze te motiveren om mee te doen aan bestaande programma’s voor gezond eten en afvallen, voor meer bewegen en voor stoppen met roken. Dat blijkt uit onderzoek in 15 Nederlandse ziekenhuizen dat wordt gepubliceerd in het julinummer van het Journal of the American College of Cardiology.

Er deden ruim 800 mensen mee, van wie de helft door een gespecialiseerde verpleegkundige werd gestimuleerd om een afval- en gezondetenprogramma bij Weightwatchers te volgen, of mee te doen aan een online beweegstimuleringsprogramma van Philips (DirectLife), of aan het stoppen-met-roken-programma Luchtsignaal. Dat waren extra behandelingen. Alle deelnemers kregen optimale medicijnbehandeling en adviezen over leefstijlverandering, volgens de geldende richtlijn.

Die ideale wereld bestaat alleen in onderzoeksomstandigheden. Normaliter „gaapt er een kloof tussen de richtlijnaanbevelingen en de dagelijkse praktijk”, schrijven de onderzoekers. Aan leefstijladviezen wordt vaak minder aandacht besteed. Het effect daarvan was ook niet heel groot, want mensen hebben moeite hun leefgewoonten te veranderen.

Leefstijlverandering is vaak toch nuttig voor hartpatiënten. Bijna de helft van de deelnemers aan dit onderzoek rookte toen ze last kregen van hun hart. Rokers (bijna een kwart van de volwassenen in Nederland rookt tegenwoordig) zijn dus flink oververtegenwoordigd onder hartpatiënten. Bijna 90 procent was te zwaar en ruim 60 procent kwam er niet aan toe om zoals aanbevolen vijf keer in de week een half uur flink te bewegen.

Vier op de vijf deelnemers had een hartaanval overleefd. Bij de anderen was een verstopte kransslagader rond het hart ontdekt voordat die levensbedreigend werd.

De onderzoekers keken of het aanbieden van drie bestaande veranderingsprogramma’s iets toevoegt. Het onderzoek werd financieel gesteund door Weightwatchers en Philips.

Ten opzichte van de protocolaire zorg raakten de deelnemers aan de interventieprogramma’s duidelijk meer lichaamsgewicht kwijt en hun bloeddruk daalde ook duidelijk, wat goed is voor het hart. De verschillen in stoppen met roken en meer bewegen waren er wel, maar minder duidelijk. Of deelname aan die programma’s uiteindelijk levens redt, is nog niet onderzocht. Wel is duidelijk dat de resultaten beter waren bij patiënten van wie ook de partner meedeed.