Hulp aan suïcidale tiener uit Heerlen schoot tekort

Professionals hebben te weinig samengewerkt waardoor niet werd afgesproken wie er contact met de jongen hield tijdens de vakantie.

Een herdenkingshoek voor Tharukshan Selvam op het Grotius College in Heerlen.
Een herdenkingshoek voor Tharukshan Selvam op het Grotius College in Heerlen. Foto Marcel van Hoorn/ANP

De hulp die is geboden aan de 15-jarige Heerlense Tharukshan Selvam vanwege pesterijen op school, schoot tekort. De jongen pleegde begin dit jaar zelfmoord. Hulpinstanties werkten te weinig samen waardoor niemand tijdens de kerstvakantie contact met hem had, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg.

De suïcidale Selvam, die uit een migrantengezin kwam, werd in de kerstvakantie aan zijn lot overgelaten. Niemand hield contact met de jongen in die periode, mede omdat gedacht werd dat de hulp kon wachten tot na de vakantie. Zeven weken eerder deed Selvam ook al een zelfmoordpoging, waarna diverse instanties werden ingeschakeld, van school en politie tot de huisarts en zorginstellingen.

“Signalen die aanwezig waren, zijn door de professionals wel los van elkaar beschouwd en aangepakt, maar niet gezamenlijk geduid”, aldus de onderzoekers in het dinsdag verschenen rapport. “Als gevolg hiervan is niet met elkaar besproken wie betrokken bleef gedurende de vakantieperiode.” Ook hebben de professionals niet integraal naar de jongen en zijn opvoedsituatie gekeken en niet met de ouders gesproken.

Lees ook: Heerlense scholier pleegt zelfmoord ‘om pesterijen’

Pinpas

De familie van de jongen vond dat de school en de hulpinstanties onvoldoende deden tegen het pesten en hem te weinig hebben begeleid. De familie ontdekte dat medeleerlingen misbruik maakten van zijn goedheid en hem lieten betalen in fastfoodrestaurants en winkels. Het geld kreeg Selvam nooit terug. Nadat de familie zijn pinpas in beslag nam, begonnen de pesterijen op school en via internet.

Eerder werd al bekend dat er sinds 5 december contact was tussen enkele instanties en de familie, waarna dit dagelijks zo bleef tot 22 december. Er is daarnaast met de klas van Selvam gesproken over het pesten, vertelde Frank Schings, voorzitter van de directie van LVO Parkstad, waar het Grotius College onder valt, al eerder. “Toen werd de zorg ingeschakeld die nodig was.”

Volgens Schings hield Selvam de hulp zelf af en was het daarom moeilijk om een gesprek met hem te voeren. In die weken laaiden er meerdere malen “brandjes” op, zowel binnen als buiten de school. Het contact met school stopte na de rapportuitreiking voor de vakantie. De andere instanties hadden op 28 december voor het laatst contact met Selvam.

Lees ook: ‘Niets over dood 15-jarige in doofpot’

Online etiquette

De onderzoekers benadrukken de rol van opvoeders, leerkrachten en professionals in het online begeleiden van kinderen en jongeren. 90 procent van de sociale contacten van jongeren vindt online plaats, schrijven zij. Waar jongeren door opvoeding, sociale vaardigheden en afspraken weten hoe ze zich dienen te gedragen, ontbreekt die etiquette nog op social media, aldus het rapport.

De onderzoekers benadrukken dat dit gedrag zich niet beperkt tot jongeren en dat ook volwassenen zich dreigend uiten op social media. De onderzoekers noemen het “een gezamenlijke verantwoordelijkheid van volwassenen om ook in de digitale wereld een goed voorbeeld te zijn voor jongeren en hen te stimuleren om social media verstandig en doordacht te gebruiken.”

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113online.nl