Geur corruptie rond IOC-lid Fredericks steeds sterker

AtletiekBond IOC-lid Frank Fredericks zit verstrikt in een omkopings- zaak. Hij is voorlopig uit het bestuur van de wereld- atletiekbond IAAF gezet.

Frank Fredericks in 2015.
Frank Fredericks in 2015. Foto EPA

De geur van corruptie rond de Namibische sportbestuurder Frank Fredericks (49) wordt allengs sterker. Dinsdag werd de voormalige sprinter voorlopig uit het hoofdbestuur van de wereldatletiekbond IAAF gezet, omdat de verdenkingen tegen het aannemen van steekpenningen bij de toewijzing van de Olympische Spelen van 2016 aan Rio de Janeiro steeds concreter worden.

Fredericks, als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een rising star onder de sportbestuurders, zou op 2 oktober 2009, de dag dat Rio de Janeiro tot olympische stad werd verkozen, 260.000 euro op zijn bankrekening gestort hebben gekregen. Uit onderzoek is gebleken dat het bedrag afkomstig is van Papa Massata Diack, zoon van de voormalige IAAF-voorzitter Lamine Diack, en via een Braziliaanse tussenpersoon is doorgesluisd naar een zakelijke rekening van Fredericks op de Seychellen.

Tegen vader en zoon Diack loopt een onderzoek van de Franse justitie, eveneens wegens corruptie.

De IAAF, die sinds twee jaar wordt geleid door de Britse oud-atleet Sebastian Coe, heeft Fredericks voorlopig op non-actief gesteld, nadat het onafhankelijke integriteitsteam van de IAAF had geadviseerd een tuchtzaak tegen de Namibiër te beginnen. Fredericks’ verweer dat de som geld een zakelijke deal betrof en los staat van toewijzing van de Spelen aan Rio de Janeiro, wordt door de integriteitscommissie in twijfel getrokken. Zij acht het aannemelijk dat het geld wel degelijk bedoeld was om Fredericks’ stem als IOC-lid te beïnvloeden.

Fredericks had in korte tijd sleutelposities verworven binnen zowel de IAAF als het IOC. Hij maakte deel uit van beider hoofdbesturen en was als IOC-lid nauw betrokken bij de inspectie en uitvoering van de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Tot voor kort leidde hij de inspectiecommissie voor de Zomerspelen van 2024, maar nadat de Franse krant Le Monde afgelopen voorjaar de betaling had onthuld, trok hij zich terug en werd zijn plaats ingenomen door het Zwitserse IOC-lid Patrick Baumann.

Met uitzondering van zijn functie in het hoofdbestuur (council) van de IAAF had Fredericks al zijn functies tijdelijk neergelegd. Daaronder ook zijn taak om namens de atletiekfederatie onderzoek te doen naar dopingfraude in de Russische atletiek. Naast de IAAF doet ook het IOC onderzoek naar vergoedingen aan Fredericks.