G20-top

Schade rellen Hamburg geschat op 12 miljoen euro

De rellen bij de G20-top in Hamburg hebben zo’n 12 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Een derde van dit bedrag is schade aan auto’s, hebben Duitse verzekeraars becijferd. De resterende 9 miljoen is aangericht aan huizen en bedrijven. Bondskanselier Merkel zegde direct toe dat de slachtoffers gecompenseerd worden. Tijdens de G20-top in Hamburg, anderhalve week geleden, vonden drie dagen lang rellen plaats. Winkels werden geplunderd, auto’s in brand gestoken en er werden veel vernielingen aangericht. Een troepenmacht van 20.000 agenten kreeg de situatie die dagen maar moeilijk onder controle. (AP)